Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Γιατί δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις στις τράπεζες

Δεν κινδυνεύουν οι αποταμιεύσεις στις ελληνικές τράπεζες, παρά τη συντονισμένη επίθεση που δέχεται η ελληνική οικονομία, που οδήγησε τους καταθέτες σε μαζικές αναλήψεις τις τελευταίες μέρες. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για τις καταθέσεις των Ελλήνων, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες υπό το κράτος πανικού σπεύδουν να αποσύρουν τις αποταμιεύσεις τους.Οι ελληνικές τράπεζες μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει το στοίχημα, παρά τη συντονισμένη επίθεση που δέχεται η ελληνική οικονομία. Παρά τις αντίξοες συνθήκες έχουν με επιτυχία ολοκληρώσει σημαντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (Εθνική, Πειραιώς, Κύπρου, Marfin και τώρα η ΑΤΕ), ενώ έχουν αντλήσει κεφάλαια και από τη διεθνή αγορά.
Μάλιστα στη φημολογία ότι κινδυνεύουν οι καταθέσεις των αποταμιευτών, οι Ελληνες τραπεζίτες είναι κατηγορηματικοί: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Στο πρακτικό δε θέμα, τι θα συμβεί δηλαδή στις καταθέσεις αν "σκάσει" κάποια τράπεζα, οι Ελληνες αποταμιευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).
Το ΤΕΚΕ εγγυάται την αποζημίωση του καταθέτη, που φτάνει κατ" ανώτατο όριο στις 100.000 ευρώ [άρθρο 9 παρ 2(α) του ν. 3746/2009 - ΦΕΚ 27 Α" 16/02/2009].
Μάλιστα, με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το όριο αυτό έχει καταστεί υποχρεωτικό μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010 για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η ελληνική κυβέρνηση στα τέλη του 2008 με την κατάρρευση της Lehman Brothers αύξησε το κατώτατο όριο εγγύησης των καταθέσεων από τα 20.000 στα 100.000 ευρώ
Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, που έχουν δηλαδή ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση. Και συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο, τέλος ή εισφορά.
Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξαιρείται, καθώς εποπτεύεται απευθείας από το υπουργείο Οικονομικών. Πιστωτικό ίδρυμα που δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ δεν μπορεί να δέχεται καταθέσεις.
Διευκρινίζουμε ότι τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που η έδρα τους βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ δεν συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ, γιατί καλύπτονται από το αντίστοιχο σύστημα εγγύησης καταθέσεων της χώρας τους.
Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Υποχρεωτικό το όριο εγγύησης καταθέσεων 100.000 ευρώ
Η ελληνική κυβέρνηση στα τέλη του 2008 με την κατάρρευση της Lehman Brothers αύξησε το κατώτατο όριο εγγύησης των καταθέσεων από τα 20.000 στα 100.000 ευρώ. Σήμερα αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της Eυρωζώνης, αφού με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το όριο των 100.000 ευρώ έχει καταστεί υποχρεωτικό μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010 για όλες τις χώρες της ΕΕ. Μάλιστα στην Οδηγία (Μάρτιος 2009) αναφέρεται χαρακτηριστικά:
Προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών και να επιτευχθεί μεγαλύτερη σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το κατώτατο ύψος κάλυψης θα πρέπει να αυξηθεί στα 50.000 EUR. Eως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η κάλυψη των συνολικών καταθέσεων κάθε καταθέτη θα πρέπει να καθοριστεί σε 100.000 EUR, εκτός εάν η αξιολόγηση επιπτώσεων που θα υποβάλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω αύξηση και εναρμόνιση δεν είναι κατάλληλες και οικονομικά βιώσιμες για όλα τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η προστασία των καταναλωτών και η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Κοινότητα καθώς και να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών. Εάν κατά την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι αυτή η αύξηση και η εναρμόνιση δεν ενδείκνυνται, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Και ακόμα σημείωνε ότι: Το ίδιο επίπεδο κάλυψης θα πρέπει να ισχύει για όλους τους καταθέτες, ανεξαρτήτως αν το νόμισμα του κράτους-μέλους είναι το ευρώ. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη εκτός της Eυρωζώνης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να στρογγυλοποιούν τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ισοδύναμη προστασία των καταθετών.
Εφη Καραγεώργου
efikar@pegasus.gr

Ανοιχτή επιστολή του Γιάννη Κότσιρα για τις καθημερινές συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος

Για την διαμαρτυρία στο Σύνταγμα...

Η πρωτοβουλία που αναλήφθηκε για αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας είναι ιστορική.

Το ποιος είχε την ιδέα και με ποιο σκοπό δεν με αφορά και δεν πρέπει κανείς μας να πέσει σε συνωμοσιολογίες και φαντάσματα του παρελθόντος. Πάντα έτσι κατάφερναν να διασπάσουν τη λαϊκή φωνή. Αυτή που δεν έχει χρώμα, κόμμα και υστεροβουλία.

Στο χέρι μας είναι αυτή τη φορά να καταλάβουν πως από τον τόπο που ξεκίνησε η δημοκρατία δεν θα επιτρέψουμε ούτε να πεθάνει αλλά ούτε και να διαστρεβλωθεί όπως ελπίζουν. Το αν οι πολιτικοί μας είναι τσιράκια αυτών που καταστρέφουν εθνικές οικονομίες για να κατακτούν τις χώρες, θα το έχουν ως βάρος στη συνείδησή τους όταν θα εξοστρακιστούν από την χώρα όπως συνέβαινε στην αρχαιότητα.

Ας τους αποδείξουμε πως η Ελλάδα δεν θα εξαφανιστεί από το χάρτη.

Ας τους αποδείξουμε πως και η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα την Ευρώπη. Ας μην φοβόμαστε την έξοδό μας από την Γερμανική συνομοσπονδία αποκαλούμενη ως Ευρωπαϊκή ένωση. Οι Γερμανοί δεν ήταν ποτέ φίλοι μας. Απλά βρήκαν ένα πιο έξυπνο και πιο ύπουλο τρόπο να κερδίσουν τον χαμένο πόλεμο.

Πρέπει να φύγουν όλοι όσοι ευελπιστούν στην υποδούλωσή μας. Έλληνες και ξένοι. Πολιτικοί και τρόικες. Κόμματα και συνδικαλιστικοί άρχοντες. Μπορεί να είμαστε Έθνος ανάδελφο αλλά όχι Έθνος ηλίθιο...

Επιτέλους πρέπει η δημοκρατία να επιστρέψει στην γενέτηρά της. Η διακυβέρνηση να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Στο λαό της Ελλάδας και όχι στους προδότες πολιτικούς που την κάνουν παγκοσμίως ρεζίλι .

Που ο μόνος τρόπος άμυνάς τους απέναντι σε αυτή την διαμαρτυρία είναι η εντολή στα κανάλια να μην αναφέρονται σε αυτό το γεγονός και η διακοπή κάθε μορφής επικοινωνίας από το Σύνταγμα κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Οι κουκουλοφόροι τους και τα κομματικά τσιράκια τους αυτή τη φορά πρέπει να απομονωθούν πλήρως. Ας μην τους κάνουμε το χατήρι για άλλη μια φορά είτε να μας καπελώσουν είτε να μας διασπάσουν. Γιατί τώρα δεν παίζεται απλώς η τύχη μιας πορείας ή μια διαμαρτυρίας. Αυτή τη φορά παίζεται η τύχη της εθνικής μας κυριαρχίας. Η τύχη της χώρας μας και το μέλλον των παιδιών μας. Η ίδια μας η ελευθερία που τόσο αίμα χύθηκε γι αυτή. Ίσως να μην ήταν αρκετό όμως...

Από σήμερα καλώ όλους τους φίλους μου αλλά και όλους τους συναδέλφους μου να κατεβαίνουν στις 6 στο Σύνταγμα ή σε όποια άλλη πλατεία βρίσκεται κοντά τους. Όσοι συνάδελφοι έχουν τηλεοπτικό βήμα ή έστω οποιασδήποτε μορφής δημόσιο λόγο να αναφέρονται σε αυτή την διαμαρτυρία και να μην επιτρέπουμε την αποσιώπηση αυτού που συμβαίνει. Ο λόγος που έχουμε αυτή τη δυνατότητα είναι από αυτούς τους συμπολίτες μας που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή. Αυτοί μας “ψηφίζουν” όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε η ώρα να το επιστρέψουμε. Ας μην θεωρούν ότι οι καλλιτέχνες απλά παρατηρούν και “σφυρίζουν” κλέφτικα βολεμένοι στις δάφνες τους. Ας ενώσουμε τις φωνές μας μαζί με όλους τους Έλληνες που κάθε μέρα αγωνίζονται.

Γιάννης Κότσιρας

Εικόνες σοκ στη καρδιά της Λαμίας.


Περπατώντας στη κομμάτι της Λαμίας στο χώρο από το 11 Δημοτικό (απέναντι από την Έκθεση Λαμίας ) και στο νοητό τετράγωνο μέχρι το Μαρινόπουλο , ΔΕΥΑΛ βλέπεις παντού σκουπίδια . Ένας απέραντος σκουπιδότοπος! Εκεί όμως που ξεχειλίζει το ποτήρι είναι στο πάρκο δίπλα στα Κέντρα Υποστηρίξης Ατόμων με Αναπηρίες. Λες δεν είναι δυνατόν ! Πως είναι δυνατόν να αδιαφορούν πολίτες και οργανωμένη κοινωνία (Δήμος Λαμίας) ? Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους:
Παγκάκια κατεστραμμένα και βρώμικα, παιχνίδια ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΑ , το γκαζόν γεμάτο σκουπίδια , κάδοι σκουπιδιών υπερπλήρης και κατεστραμμένοι. Το δεξί στήριγμα με το έδαφος της κούνιας που βλέπετε στην φωτογραφία είναι θέμα χρόνου να σπάσει και να θρηνήσουμε θύματα. Ίσως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που παθαίνω τέτοιο σοκ με τις εικόνες που αντίκρισα.
Κύριε Δήμαρχε σε πρώτη φάση στείλτε τους αρμοδίους υπαλλήλους να αποκαταστήσουν το χώρο και σε δεύτερη φάση θεσμοθετήστε και υποστηρίξτε ενεργά εθελοντικές δράσεις καθαριότητας της πόλης μας σε ΜΟΝΙΜΗ βάση π.χ κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο . Αυτές οι εικόνες είναι γροθιά στο στομάχι ! Δεν πάει άλλο. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πρώτα θέμα πολιτισμού και αξιών και μετά οικονομικό.
Οφείλουμε στα παιδιά μας να κάνουμε κάτι! Αρκετά τους έχουμε αρπάξει από το μέλλον μήπως προλάβουμε και κάνουμε κάτι για το παρόν τους.
[πατήστε πάνω στις φωτογραφίες για τις δείτε καλύτερα]

Με κυβερνητική βούλα η καταδίκη των Λ.Υπάτης!

Πολιτικές και κυβερνητικές αθλιότητες απο ανίκανους εγκαθετους που το μονο που γνωριζουν ειναι να εισπράττουν τον παχυλο μισθό τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο λόγος για την περιβόητη ΕΤΑ,δηλαδή την εταιρία των τουριστικών ακινήτων που έχει υπό μιά ιδιότυπη ομηρία ολα τα ιματικά της χώρας.

Ο Δήμος λαμιέων έπεσε θύμα μιας άθλιας πολιτικής αγυρτείας της Διοίκησης της ΕΤΑ.
Ο Διευθύνων Συμβουλος της εταιρίας παρότι ειχε απο τον Φεβρουάριο ενημερωθεί ωστε φέτος τα ιματικά της Υπάτης και ει δυνατόν και των Θερμοπυλών να λειτουργήσουν στην ώρα τους,την 1η Ιουνίου, ο κ.Λάμπρου διαβεβαίωνε τον Δήμαρχο Λαμιέων να μην ανησυχεί και όλα θα λειτοτυργήσουν κανονικά.
Τον τελευταιο καιρό ομως καθώς πλησίαζε ο Ιούνιος και ακομη δεν εβγαινε η προκήρυξη προσληψης του εποχικου προσωπικού τοσο ο κ.Κοτρωνιάς οσο και ο πρωην αντιδήμαρχος Τάκης Σιλεούνης αναζητούσαν τον κ.Λαμπρου να μαθουν τι γινεται. Μετά απο πολλές προσπάθειες ο κ.Λαμπρου τους απάντησε λιγες μερες πριν την εκπνοή του Μαίου, οτι δεν γινεται τίποτα γιατί το Υπουργείο εσωτερικών τον ενημέρωσε πως η διαδικασία πρέπει να περάσει απο το ....Υπουργικό Συμβούλιο!
Ουσιαστικά δηλαδή εχει χαθεί η μισή λουτρική περίοδος,εχουν καταστραφει οι επιχειρηματίες των Λουτρών Υπάτης και ο κ.Λάμπρου αγνοούσε ωστε εγκαίρως να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες,τι προβλέπει ο Νομος για τη λειτουργία της Υπηρεσίας του.
Αυτο πρακτικα σημαίνει οτι πριν τον Ιούλιο δεν προκειται να λειτουργήσουν τα ιαματικά της Υπάτης ,στις Θερμοπύλες ισως και καθόλου.
Λεφτά υπάρχουν αλλά τα πετάμε στη θάλασσα οπως τα ιαματικά νερά!
lamiafm1.gr

Το όνειρο του κάθε Έλληνα...

Σε ένα ορεινό χωριό ο δήμαρχος κάλεσε τις γυναίκες να εκμεταλλευτούν κάποιο κοινοτικό πρόγραμμα και να δημιουργήσουν έναν πρότυπο συνεταιρισμό. Στη συγκέντρωση περίμενε τους εμπνευστές του σχεδίου μία μεγάλη απογοήτευση: Η πρόταση συνάντησε την καθολική άρνηση των γυναικών. Και κάποιες μάλιστα κάλεσαν τον δήμο να πάρει αυτός την πρωτοβουλία να δημιουργήσει την εταιρεία και να τις προσλάβει ως υπαλλήλους...

Το περιστατικό συνέβη πριν από λίγα χρόνια. Είναι όμως ένα χαρακτηριστικό δείγμα γραφής για το τι πραγματικά συνέβη σε αυτή τη χώρα. Μία θέση στο δημόσιο ήταν ο παράδεισος για κάθε έναν πολίτη αυτής της χώρας.

Λένε κάποιοι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι δα και τόσοι πολλοί. Δεν έχουν δίκιο. Είναι υπερβολικός ο αριθμός τους για μία τόσο μικρή χώρα. Κι η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο τραγική από την ώρα που ο κόσμος αυτός απασχολείται σε εταιρείες που είναι ζημιογόνες και διατηρούνται στη ζωή ακριβώς για να μην θιγούν οι θέσεις εργασίας.

Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμά μας. Οι συμπολίτισσες του δημάρχου δεν θέλησαν να πάρουν οι ίδιες το επιχειρηματικό ρίσκο του συνεταιρισμού κι ας υπήρχαν κοινοτικά κονδύλια γι΄ αυτό το σκοπό. Ήταν βολεμένες με έναν μικρό μισθό και με την αίσθηση της μονιμότητας. Ήθελαν να ξέρουν ότι θα έπαιρναν σύνταξη από την κοινοτική επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτόν απεμπολούσαν και τα πιθανά οφέλη από μία ενδεχόμενη επιτυχία. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο που τους ενδιέφερε. Το παν ήταν η μονιμότητα σε μία δημόσια θέση.

Ας πούμε, λοιπόν, ότι ο δήμος έκανε το λάθος και έκανε πράξη την πρόταση των δημοτών του. Έχει κανείς αμφιβολία για το τι θα επακολουθούσε; Η επιχείρηση θα ήταν μόνιμα ζημιογόνος και κάποια στιγμή ο δήμος θα ήταν υποχρεωμένος να δανειστεί (αν μπορούσε) για να συντηρήσει την εταιρεία σε λειτουργία. Ποιος δήμαρχος θα τολμούσε να διαλύσει μία δημοτική επιχείρηση; Οι ψήφοι των εργαζομένων και των οικογενειών τους ίσως και να ήσαν αρκετές για να χάσει τις επόμενες δημοτικές εκλογές...

Η δημοτική επιχείρηση δεν έγινε. Ευτυχώς. Οι δημότες δεν τόλμησαν να αξιοποιήσουν τα κοινοτικά κονδύλια και να επιχειρήσουν. Δυστυχώς. Σήμερα οι περισσότερες από τις γυναίκες εκείνες που συμμετείχαν σε εκείνη τη σύσκεψη εξακολουθούν και ασχολούνται με τα οικιακά.

Είναι μία ιστορία που έλαβε χώρα σε έναν μικρό ορεινό δήμο. Είναι μία μικρογραφία αυτού που συμβαίνει σε μία ολόκληρη χώρα εδώ και δεκαετίες. Η χώρα αυτή είναι πλούσια και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη υπήρξαν. Απλά δεν τις εκμεταλλευτήκαμε και γι΄ αυτό ευθυνόμαστε όλοι μας...

Θανάσης Μαυρίδης

thanasis.mavridis@capital.gr


Πηγή:www.capital.gr


Συνεργασία για το πρόγραμμα αδέσποτων από το Δήμο Βόλου

Συνάντηση με τους κτηνιάτρους του Βόλου που υποστηρίζουν το πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων, στο πλαίσιο του Νόμου 3170 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Απόστολος Παντσάς, στο κτίριο Στρεφτάρη .
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος και εξετάστηκαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία κτηνιάτρων – Δήμου Βόλου, με κυριότερο την καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων από το 2010.

Συγκεκριμένα, οι κτηνίατροι εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους για τη ροή πληρωμής των οφειλών του Δήμου, τόσο από τα προηγούμενα χρόνια, όσο και από τη φετινή χρονιά, καθώς έχουν τεθεί περιορισμοί εκ μέρους του Υπουργείου που καθυστερούν σημαντικά την έγκριση δαπανών αυτού του είδους.

Σημειώνεται ότι οι οφειλές για το 2010 ανέρχονται στο ποσό των 43.570 ευρώ και αφορούν υπηρεσίες που προσέφεραν κτηνίατροι για την υλοποίηση του προγράμματος στον πρώην Δήμο Βόλου και τον πρώην Δήμο Αρτέμιδας, ενώ οι οφειλές για το πρώτο πεντάμηνο του 2011 ανέρχονται στις 11.900 ευρώ περίπου.

Συνολικά, δηλαδή ο ενιαίος Δήμος Βόλου οφείλει στους κτηνιάτρους 55.470 ευρώ, γεγονός το οποίο αποτελεί «αγκάθι» στην ομαλή συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος, αφού οι κτηνίατροι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προβούν στη διακοπή της συνεργασίας εάν δεν επιτευχθεί επίλυση του προβλήματος εντός του επόμενου μήνα, όπως οι ίδιοι τόνισαν στη συνάντηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Απ. Παντσά.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι κτηνίατροι δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Βόλου, τονίζοντας ότι η εφαρμογή του προγράμματος έχει άριστα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δε μπορούν να συνεχίσουν τη συνεργασία χωρίς να πληρώνονται.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Απόστολος Παντσάς δεσμεύτηκε να κάνει παρέμβαση στο Υπουργείο ώστε να δοθεί η δυνατότητα καταβολής των οφειλών για το τρέχον έτος και σταδιακά να πληρωθούν οι οφειλές των παρελθόντων ετών, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του προγράμματος στείρωσης των αδέσποτων ζώων, που αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στο μεταξύ, προχωρούν οι διαδικασίες για την αναβάθμιση των υποδομών και την καλύτερη λειτουργία του Καταφυγίου Αδεσπότων στην περιοχή των Γλαφυρών, καθώς ολοκληρώνονται άμεσα οι εργασίες τοποθέτησης δεξαμενής που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση των εγκαταστάσεων, ενώ προωθούνται και οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση του αποχετευτικού.

Τέλος, τοποθετήθηκε και λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 24280 73111 , όπου το κοινό μπορεί να απευθύνεται για θέματα που αφορούν τα αδέσποτα.econews

Με τους φόρους των άλλων

Tου Πασχου Μανδραβελη

Oι φόροι δεν μοιάζουν με τον θάνατο μόνο επειδή είναι αναπόφευκτοι. Μοιάζουν και επειδή είναι δυσάρεστοι. Υπό την έννοια αυτή, όλοι χειροκροτήσαμε την πρόταση του κ. Αντώνη Σαμαρά στο αποκαλούμενο «Ζάππειο ΙΙ» για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Ειδικώς στην Ελλάδα η χαμηλή φορολογία είναι το άγιο δισκοπότηρο της οικονομίας. Αριστεροί, δεξιοί, φιλελεύθεροι και σοσιαλιστές, όλοι είμαστε κατά των φόρων και υπέρ της ανάπτυξης.

Αυτό όμως αποτελεί ταυτοχρόνως και πρόβλημα. Κατά των φόρων δεν είναι μόνο οι Ελληνες· είναι και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί και όσοι τέλος πάντων πληρώνουν (από τους... φόρους τους) μερικά δισεκατομμύρια για να ορθοποδήσει η Ελλάδα. Οπότε είναι σίγουρο ότι με χαρά η κ. Μέρκελ θα πάει στο Κοινοβούλιο της χώρας της και θα πει: «Ξέρετε η Ελλάδα έχει ακόμη κάποιες δυσκολίες και πρέπει να δώσουμε 60 δισ. ευρώ επιπλέον. Α, και να μην ξεχάσω! Θέλουν να πληρώνουν και λιγότερους φόρους...». Να σημειώσουμε ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις πληρώνουν περίπου 30% φόρο επί των αδιανέμητων κερδών, όταν οι ελληνικές πληρώνουν 20%. Περισσότερο, δε, και από την κ. Μέρκελ, θα χαρούν οι Ολλανδοί φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν ανώτατο συντελεστή εισοδήματος 52%, όταν στην Ελλάδα είναι 45%.

Η παντιέρα κατά των φόρων που σήκωσε ο κ. Σαμαράς -κι εξαιτίας της ναυάγησε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών- ακούγεται ευχάριστα στ’ αυτιά μας. Φέρνει στην επιφάνεια όμως κλασικές ελληνικές πολιτικές παθογένειες. Δείχνει ότι πολλοί Ελληνες πολιτικοί προτείνουν μέτρα κοιτώντας μόνο προς τα μέσα, δηλαδή την εκλογική τους πελατεία. Δεν λαμβάνουν υπόψη το διεθνές περιβάλλον (κάπως έτσι ομφαλοσκοπώντας δεν φτάσαμε στα σημερινά χάλια;). Δεν είναι ότι δεν κατανοούν τη λύση· δεν καταλαβαίνουν καν το πρόβλημα. Σήμερα, η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με την τρόικα, διαπραγματεύεται με 15 διαφορετικά Κοινοβούλια που εκπροσωπούν 15 λογιών φορολογούμενους.

Επιπλέον αυτού: ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι λειτουργεί και στην Ελλάδα η αντίστροφη αναλογία «χαμηλότεροι συντελεστές, μεγαλύτερη φορολογική συνείδηση και περισσότερες επενδύσεις» (κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη εμπειρία), βραχυχρόνια θα υπάρξει διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Μέχρι να γίνουν οι επενδύσεις, να αποδώσουν κ.λπ., θα περάσουν χρόνια. Αν ζούσαμε με τα δικά μας λεφτά κι εκτός ΟΝΕ, το σενάριο θα λειτουργούσε με διευρυμένα ελλείμματα. Οταν όμως η καθημερινή επιβίωση της οικονομίας εξαρτάται από τα Κοινοβούλια που εκλέγονται από πολίτες οι οποίοι κατά κανόνα πληρώνουν περισσότερους φόρους από τους Ελληνες, είναι κομμάτι δύσκολο να πεισθούν ότι θα τους βγει σε καλό αν εμείς έχουμε χαμηλότερους συντελεστές. Η φυσιολογική τους αντίδραση θα είναι: «Αν έχουν έτσι τα πράγματα, να το κάνουμε εμείς. Να πληρώνουμε λιγότερους φόρους, να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και υποσχόμαστε πως το μελλοντικό πλεόνασμα που θα παραχθεί από τη χαμηλότερη φορολογία θα το δίνουμε στους Ελληνες».

Δίκαιο δεν ακούγεται; Στο κάτω κάτω της γραφής, οι δικές τους επιχειρήσεις προσφέρουν μεγαλύτερες εγγυήσεις ότι θα κάνουν ανάπτυξη τη χαμηλότερη φορολογία από όσο έδειξαν στο πρόσφατο παρελθόν οι ελληνικές.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_31/05/2011_1295361

Γράμμα Φιλανδού μαθητή σε Έλληνα μαθητή

Κακή παιδεία και διαφθορά πάνε χέρι- χέρι.

«Αγαπητέ Σωκράτη, μαθαίνω αρχαία ελληνικά και επειδή χθες διαβάζαμε μια επιστολή του Επίκουρου προς το φίλο του Μένοικο μου άρεσε η προσφώνηση της επιστολής του και προσπάθησα να τη μιμηθώ.

Λοιπόν, όπως μου γράφεις, άκουσες ότι εμείς εδώ στη Φιλανδία βγήκαμε πρώτοι στον κόσμο στην Παιδεία, ενώ εσείς δεν τα πήγατε και τόσο καλά και θέλεις να μάθεις το γιατί. Θα προσπαθήσω, όσο γίνεται απλά, να σου περιγράψω το εκπαιδευτικό μας σύστημα και πως περνάω μια ολόκληρη μέρα.

Το σύστημά μας
Κατ' αρχάς, θα πρέπει να σου πω ότι εμείς εδώ στη Φινλανδία, από την 1η μέχρι και την 9η τάξη πηγαίνουμε στο ίδιο ενιαίο ολοήμερο σχολείο. Αφού προετοιμαστούμε κατάλληλα στην ηλικία των 6-7 ετών σε μια προκαταρκτική τάξη, μόλις συμπληρώσουμε τα 7 αρχίζει το σχολείο.
Από την 1η μέχρι την 6η τάξη το σχολείο λέγεται «Alaaste» και από την 7η μέχρι την 9η τάξη «Yia-ste».
Μετά, όσοι θέλουν μπορούν να πάνε στο «Lyseo» ή στο επαγγελματικό σχολείο. Όσοι τελειώνουν το Λύκειο μπορούν να συνεχίσουν, με εξετάσεις φυσικά στα 20 πανεπιστήμια που έχουμε, ακολουθώντας ακαδημαϊκές σπουδές.
Αυτοί που θα τελειώσουν το επαγγελματικό σχολείο θα συνεχίσουν στις 29 πολυτεχνικές σχολές μας, οι οποίες είναι περισσότερο προσανατολισμένες στην αγορά εργασίας. Εκεί μπορούν να γίνουν από φυσικοθεραπευτές, νοσοκόμοι μέχρι και μηχανικοί.


Επιλέγουμε μαθήματα
Εγώ προετοιμάζομαι του χρόνου να πάω στο Lyseo - Λύκειο.
Εκεί η σχολική περίοδος χωρίζεται σε 5 περιόδους και η κάθε μια διαρκεί 6 εβδομάδες και τελειώνει με μια εβδομάδα εξετάσεων, όπου χορηγούνται και πιστοποιητικά επιδόσεων.
Σε κάθε περίοδο οι μαθητές έχουν το δικαίωμα, μέσα από τα προσφερόμενα μαθήματα, να κάνουν τη δική τους επιλογή και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα μαθημάτων. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτικά, όμως η χρονική κατανομή είναι δουλειά του μαθητή.
Για να το καταλάβεις, αυτό που θα πρέπει να σου πω είναι ότι παρότι είσαι π.χ. στη δεύτερη τάξη, μπορείς, αν θέλεις, να παρακολουθήσεις κάποια μαθήματα της πρώτης ή και της τρίτης τάξης. Η επιλογή είναι δική σου υπόθεση και εξαρτάται από τη διάθεση, την όρεξη και τις προθέσεις σου. Αν σε κάποιο μάθημα δεν περάσεις τις εξετάσεις μπορείς να το επαναλάβεις κάποια στιγμή της χρονιάς που θα νιώθεις έτοιμος. Για τις γλώσσες και τα μαθηματικά υπάρχουν τα λεγόμενα «βραχύχρονα» και τα «μακρόχρονα» εντατικά τμήματα.


Είμαστε όλοι ίσοι
Δεν έχουμε καθόλου ιδιωτικά σχολεία, ούτε ειδικά ή ελίτ σχολεία υπεροχής. Στο ίδιο σχολείο μ' εμένα πηγαίνει και η κόρη του πρωθυπουργού μας, του προέδρου της ΝΟΚΙΑ, του θυρωρού μας, και πολλά άλλα παιδιά με αναπηρίες, καθώς και τα παιδιά μεταναστών.

Εμείς, όπως λέει και ο πρωθυπουργός μας, «είμαστε μια μικρή χώρα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε ένα παιδί, διότι κοινωνικοί αποκλεισμοί, διακρίσεις και γκετοποιήσεις δεν έχουν θέση στη μάθηση. Θεωρούμε ότι ενσωμάτωση, κοινωνικοποίηση και μάθηση πάνε μαζί».
Σε όλα τα σχολεία μας τα πρότυπα είναι οι καλύτεροι, αλλά όπως είναι δομημένο το σύστημά μας, μη νομίσεις ότι όσοι δεν είναι πρώτοι υποφέρουν και νιώθουν μειονεκτικά. Το αντίθετο μάλιστα, οι καλύτεροι παρακινούν τους υπόλοιπους προς τα πάνω και ο καθένας, με τη βοήθεια φυσικά των δασκάλων μας, προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό του, αντί να απογοητευτεί και να πέσει στην αδράνεια.
Μετά το βασικό μάθημα, οι πιο αδύναμοι έχουν ενισχυτική διδασκαλία και ψυχολογική στήριξη, γι' αυτό και οι πρώτοι μαθητές κάθε τόσο εναλλάσσονται.
Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους και παράλληλα διατηρούμε την κοινωνική συνοχή μας, σαν μαθητές αλλά και σαν κοινωνία, νομίζω.
Η παιδεία είναι εντελώς δωρεάν μέχρι και την αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο ή το Πολυτεχνείο.
Πρόσφατα ήρθαν στο σχολείο μας δάσκαλοι από άλλες χώρες για να μελετήσουν το σύστημά μας και μας είπαν πως έμειναν έκπληκτοι, γιατί δεν είδαν κανένα γκράφιτι στο σχολείο μας.
Λένε μάλιστα πως στα σχολεία μας στη Φινλανδία η σχολική βία είναι ανύπαρκτη, σε βαθμό ανησυχητικό.
Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι τόσο κακό, ίσως όμως αυτό να εξηγεί γιατί είμαστε σε διακοπές στη Ρόδο, «ξεσαλώνουμε» λίγο, όπως είδα το καλοκαίρι, και «τα τσούζουμε» ακόμη περισσότερο.
Το ότι είμαστε στο ίδιο σχολείο παιδιά από τόσο διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, νομίζω πως μας βοηθάει στο να μαθαίνουμε να σεβόμαστε και να εκτιμάμε ο ένας τον άλλον ανεξάρτητα από το πόσα λεφτά έχει ο μπαμπάς, ανεξάρτητα από τις πνευματικές και σωματικές αναπηρίες ή από το τι χρώμα έχει η επιδερμίδα μας.


Αγαπάμε ό,τι κάνουμε
Αυτό μας βοηθάει πολύ και στην επιλογή του επαγγέλματος.Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, «οι περισσότεροι δεκάχρονοι συμμαθητές μου πιστεύουν ότι το καλύτερο επάγγελμα, είναι αυτό που τους αρέσει, που το κάνουν με το κέφι και όρεξη, όπου μπορούν να γνωρίσουν ενδιαφέροντες ανθρώπους και να έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές όπου τους αρέσει. Το πόσα λεφτά θα βγάζουν είναι σημαντικό αλλά όχι το σημαντικότερο κίνητρο».
Αυτό μπορεί να εξηγεί και το ότι, αν ακούσεις, η Φινλανδία είναι η χώρα με το χαμηλότερο δείκτη διαφθοράς στον κόσμο. Οι δάσκαλοί μας παίρνουν πολύ λιγότερα λεφτά από τους Γερμανούς και τους Γάλλους, δεν έχουν το καλύτερο αυτοκίνητο, αλλά όμως αυτό δεν τους εμποδίζει να αγαπούν αυτό που κάνουν. Νομίζω πως η κακή παιδεία και διαφθορά πάνε χέρι- χέρι.
Εδώ θα πρέπει να σου πω ότι το αγαπημένο σύνθημα του διευθυντή μας Βαατάινεν είναι: «Προτιμάω έναν ευτυχισμένο οδοκαθαριστή από έναν νευρωτικό ακαδημαϊκό»
Τον αγαπάμε πολύ γιατί δεν κάνει καμία διάκριση και είναι προστατευτικός και φιλικός σε όλους.
Συνεχώς μας μιλάει για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη σας που έλεγαν πως: «η μάθηση καλλιεργείται καλύτερα εκεί όπου βρίσκει σταθερό συναισθηματικό έδαφος, διότι δεν είναι κάτι, που εισάγεται στον ανθρώπινο νου μόνο με την εξωτερική διαδικασία της διδασκαλίας (επανάληψη και μίμηση). Αλλά είναι μία εσωτερική διεργασία ίδιας και εμπειρικής ανακάλυψης, που χωρίς την αμοιβαία βούληση δε μεταδίδεται».


Μια ημέρα μου
Τώρα θα σου περιγράψω πως περνάω την ημέρα μου. Στις 8 αρχίζει το σχολείο μέσα στην τάξη και χωρίς συγκεντρώσεις στο προαύλιο, όπου μέσω ηχείων ακούμε μια εισαγωγική ομιλία αν πρόκειται για κάποια επέτειο, αλλά συνήθως ακούμε μόνο λίγη μουσική για περισυλλογή και ψυχολογική προετοιμασία για το μάθημα. Κάθε μαθητής κάθεται σε ένα θρανίο - τραπεζάκι, που δεν είναι πάντα το ίδιο, επειδή σε εμάς δεν αλλάζουν αίθουσα οι δάσκαλοι αλλά οι μαθητές.


Κάθε δάσκαλος έχει τη δική του αίθουσα και νομίζω πως είναι σωστό, διότι εκεί μέσα έχει τα προσωπικά του αντικείμενα, βιβλία και ό,τι άλλο χρειάζεται για το μάθημά του. Κάθε τάξη έχει επιδιασκόπιο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, βίντεο και έναν Η/Υ συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο.


Ο δάσκαλος υποδέχεται τα παιδιά στην τάξη του σαν οικοδεσπότης. Όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει ακουστικά και μάλιστα ο καθηγητής μου των λατινικών έχει στην τάξη του και έναν οικιακό κινηματογράφο.
Για τις γλώσσες έχουμε ένα εργαστήριο γλωσσών, για τη βιολογία ένα ειδικό εργαστήριο κ.λπ.
Στον δάσκαλο μιλάμε πάντοτε στον ενικό και αν έχουμε κάποιο πρόβλημα φωνάζουμε «hei ope» που σημαίνει «ε δάσκαλε» και έρχεται ο δάσκαλος να μας βοηθήσει.
Αν κάποιος δεν ξέρει κάτι ή δεν έχει λύσει κάποιο πρόβλημα, δε σημαίνει απολύτως τίποτα. Η φιλοσοφία μας είναι πως κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τη μάθηση του. Ο δάσκαλος είναι υποχρεωμένος να του κάνει ενισχυτικά μαθήματα τις απογευματινές ώρες. Αν κάποιος μαθητής ήταν άρρωστος ή πήγε μερικές ημέρες με τους γονείς του διακοπές, ο δάσκαλος υποχρεούται να του αναπληρώσει τις ώρες με ενισχυτική διδασκαλία.
Παρότι θεωρούμε ότι ο μαθητής μαθαίνει μόνο γιατί το επιθυμεί ο ίδιος, υπάρχουν κάπου - κάπου μικρά τεστ αλλά περισσότερο για κίνητρο υποκίνησης. Κάθε μάθημα κρατάει 45 λεπτά και ακολουθεί ένα διάλειμμα ενός τετάρτου.
Στις 11.45 και για μισή ώρα υπάρχει φαγητό, στο εστιατόριο φυσικά και όχι μέσα στις τάξεις. Δευτέρα και Παρασκευή το σχολείο τελειώνει στις 14.00, εκτός κι αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι δημιουργικό μέσα στο σχολείο, όπως π.χ. σπορ ή κάτι άλλο. Τις άλλες ημέρες το σχολείο τελειώνει στις 16.00.


Στο Λύκειο, όπως σου έγραψα, μετά από 5 εβδομάδες σχολείο, υπάρχει μια εβδομάδα εξετάσεων σε έξι μαθήματα. Αν κάποιος δεν επέλεξε κάποιο μάθημα, την ημέρα εκείνη είναι ελεύθερος. Για τα τεστ δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος. Όποιος τελειώσει πάει στο σπίτι του. Οι καθηγητές, συνήθως δεν επιτηρούν καθόλου αλλά κανείς μας δεν διανοείται να μιλήσει ή να αντιγράψει γιατί θεωρείται μεγάλη ντροπή. Αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος με τη βαθμολογία μπορεί να ζητήσει να μη ληφθεί υπόψη και να την επαναλάβει μετά από μερικές εβδομάδες. Μετά την εβδομάδα των τεστ παίρνουμε τα πιστοποιητικά επιδόσεων.
Το τι κάναμε σε όλη τη διάρκεια των 5 εβδομάδων δεν είναι και τόσο σημαντικό. Μετά το σχολείο πηγαίνω στο σπίτι, συνήθως χωρίς την τσάντα μου, αφού εκεί θα κάνω εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που έκανα στο σχολείο. Θα ασχοληθώ με άλλα πράγματα που μου αρέσουν επίσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα διαβάσω κάτι άλλο. Διαβάζουμε πάρα πολύ εξωσχολικά βιβλία, γι' αυτό και στην ανάγνωση βγήκαμε πρώτοι με απόσταση από το δεύτερο, ενώ εσείς όπως άκουσα πιάσατε «πάτο».


Υστερόγραφο
Όπως θα κατάλαβες, η επιτυχία μας είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων. Όπως μας λέει και ο δάσκαλος μας, ο Καουρισμάκι, «η εκπαίδευση δε γίνεται ποτέ μέσα σε ένα πολιτικό και- πολιτισμικό κενό. Είναι συστατικό κομμάτι του συνόλου της κοινωνίας, όπου δάσκαλοι, γονείς, μαθητές και πολιτεία συμβάλουν κατά τον ίδιο βαθμό». Η δασκάλα μας μάλιστα, η Κεκόνεν, μας λέει ότι «συμμετοχή στην παιδεία μας έχουν η οικογένεια και η γειτονιά, το κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή η κοινωνία με τις αξίες και τα πρότυπα της, ο δεδομένος χώρος και χρόνος, οι ανθρώπινες σχέσεις, οι νόμοι και τα ΜΜΕ με τις απόψεις και εικόνες που μεταδίδουν».
Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν αντιγράφεται από κάποιους ειδικούς. Μάλλον θα πρέπει να ανοίξετε έναν πανεθνικό διάλογο, όπου θα συμμετέχουν όλοι και φυσικά κι εσείς τα παιδιά και όχι μόνο κάποιοι «ειδικοί». Το σημειώνω, γιατί άκουσα ότι θα έρθουν στο σχολείο μας κάποιοι «ειδικοί» από την Ελλάδα για να μελετήσουν το σύστημα μας. Φοβάμαι ότι θα δουν ό,τι τους βολεύει.
Χωρίς την κινητοποίηση και τη βούληση ολόκληρης της κοινωνίας σας, δεν νομίζω πως θα πετύχετε κάτι. Νομίζω πως το σύστημα μας είναι πολύ απλό, τόσο απλό, που μόνο άνθρωποι δημιουργικοί ή παιδιά μπορούν ποτέ να το φανταστούν και να το εφαρμόσουν και όχι γραφειοκράτες που θα στείλετε να το μελετήσουν.
Πρόσφατα, μαζί με τους γονείς μου παρακολουθήσαμε μια μαγνητοφωνημένη Ομιλία στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας από ένα καθηγητή από το ΜΙΤ της Μασαχουσέτης, τον Symour Papert, ο οποίος μας είπε:
«Όλα τα συστήματα είναι κουτά. Εμείς νομίζουμε ότι τα συστήματα είναι έξυπνα. Πολύ σπάνια όμως τα συστήματα μπορούν να δουν αυτό που συμβαίνει κάτω από τη μύτη τους. Ένα σύστημα, από τη στιγμή που μπαίνει στη λογική της συντήρησης, από τη στιγμή που εναντιώνεται στο άνοιγμα του μυαλού και στην ιδέα της αλλαγής, αρέσκεται να πιστεύει στην ίδια του την προπαγάνδα, στις ιστορίες που ουσιαστικά μόνο του δημιουργεί... Μια κραταιά γραφειοκρατία μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες αλλά λόγω έλλειψης ευελιξίας και καθαρής σκέψης να μην μπορεί να αντιδράσει και να καθορίσει τα γεγονότα».
Νομίζω πως θα συμφωνήσεις, γι' αυτό και στο σχολείο μας οι γονείς μας συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση πρόσληψης του διευθυντή αλλά και των καθηγητών. Αν δε συμμετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για να συναποφασίσουν για το ποιοι θα αναλάβουν το έργο εκπαίδευσης των παιδιών τους, ποιος θα το κάνει καλύτερα και χωρίς σκοπιμότητες;

Είμαι πολύ περίεργος να μάθω πως είναι το δικό σας σύστημα και πως περνάτε την ημέρα σας.

Με ρώτησες πόσο έχει σ' εμάς το τελευταίο μοντέλο της NOKIA, και το Touareg της VW, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί δεν έχω κινητό και ο μπαμπάς μου έχει ένα παλιό τζιπ, διότι εμείς στη Φινλανδία έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα χωματόδρομων. Πάντως, το καλοκαίρι που ήμουν στη Ρόδο, είδα πολλά πανάκριβα τζιπ και σκέφτηκα πως μάλλον θα τα χρειάζονται για να πηγαίνουν για σαφάρι στη Σαχάρα, διότι το νησί δεν έχει και τόσους πολλούς δρόμους.

Λοιπόν φίλε μου, «Kiitos» (ευχαριστώ) για το σήμα του «Ολυμπιακού» που μου έστειλες, της αγαπημένης σου ομάδας όπως μου λες, δυστυχώς δεν την γνωρίζω. Ελπίζω με αυτό να μη σε στενοχώρησα, αλλά οφείλω να σου πω, πως με το ποδόσφαιρο δεν τα πάω και τόσο καλά.
Στον ελεύθερο χρόνο μου προτιμάω να πάω στη βιβλιοθήκη της γειτονιάς μου, να σερφάρω λίγο στο Ιντερνέτ, να πάω για σκι ή πατινάζ στον πάγο με τους φίλους μου και τις λίγες ώρες την εβδομάδα που βλέπω τηλεόραση, προτιμάω να δω κανένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία σας και άλλες μακρινές χώρες, που δεν έχω πάει. Όπως άκουσα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, είμαστε η χώρα με τη χαμηλότερη τηλεθέαση στην Ευρώπη. Ξέχασα, δε, να σου πω ότι εκτός της σχολικής, σε κάθε γειτονιά μας υπάρχει μια δημόσια βιβλιοθήκη και δεν υπάρχει μαθητής που να μην έχει μια δανειστική ταυτότητα βιβλίων ή σύνδεση με το ιντερνέτ.

Φίλε μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία και κουράγιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μπορούσε να επιλέξει το τόπο γέννησης του.

Φιλικά, Markus Bootsarb

Στους δήμους θα δουλεύουν το καλοκαίρι οι καθαρίστριες των σχολείων

Στην καθαριότητα των υπηρεσιών των δήμων και των ΝΠΔΔ θα απασχολούνται μόλις κλείσουν τα σχολεία οι καθαρίστριες που απασχολούνται σε αυτά. Δικαιούνται την κανονική άδεια που λαμβάνουν και οι υπόλοιποι δημοτικοί υπάλληλοι.
Αυτό αναφέρει εξαιρετικά επείγον έγγραφο του υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους, που παρέχει διευκρινίσεις για τις «άδειες και καθήκοντα καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων». Ολόκληρο αναφέρει:

«Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010, το προσωπικό που κατατάχθηκε με τις διατάξεις του ν.3320/2005 σε οργανικές θέσεις καθαριστριών και καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολούνταν στον καθαρισμό σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρθηκε από 1.1.2011 με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους Δήμους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 11 α) του ν.3943/2011, προβλέπεται ότι «το
ανωτέρω προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού».

Mε τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 11 α) του ν.3943/2011, προβλέπεται ότι «το
ανωτέρω προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού».
Επομένως, μετά την ισχύ της ανωτέρω διάταξης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν.3584/2007 και ως εκ τούτου οι καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων κατά το διάστημα που δεν λειτουργούν τα σχολεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον καθαρισμό των υπηρεσιών του Δήμου που ανήκουν οργανικά, καθώς και των νομικών του προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Σημειώνεται ότι το προσωπικό αυτό δικαιούται κανονικής άδειας που λαμβάνουν και οι λοιποί υπάλληλοι του Δήμου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.3584/2007 (ΚΚΔΚΥ).
Παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε το παρόν στους φορείς της χωρικής σας»


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

eklogika.gr

Μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη του ΙΚΑ

Μειωμένη κατά 54.023.635 ευρώ ήταν η φαρμακευτική δαπάνη τον Απρίλιο του 2011, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η φαρμακευτική δαπάνη το μήνα Απρίλιο 2011 κατήλθε στο ποσό των 126.681.790 ευρώ από 180.705.425 ευρώ που ήταν η αντίστοιχη δαπάνη το μήνα Απρίλιο 2010.

Ένα ετεροχρονισμένο μπράβο στο Κύριο Κοτρωνιά.

Προεκλογικά πολλά είχαν γραφεί και ειπωθεί για υποτιθέμενη κακή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Λαμίας από το Κύριο Κοτρωνιά.
Ένας από αυτούς που πείστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά ήμουν και εγώ. Η έκθεση Ραγκούση για τα οικονομικά των Δήμων αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος Κοτρωνιάς τα πήγε πολύ καλά σε σχέση με τους άλλους Δήμους της Ελλάδας. Η ενδεχόμενη κακή διαχείριση προβλήθηκε πολύ ενώ αντίθετα η επιβεβαιωμένη καλή διαχείριση μάλλον αποσιωπήθηκε.

Θεωρώ ηθική υποχρέωση να εκφράσω δημόσια τα συγχαρητήρια μου στο Κύριο Δήμαρχο για αυτή την επιτυχία του.

Ράχες: Αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στο πεζοδρόμιο


Ράχες μεσημέρι Κυριακής 29 Μαΐου . Στο κεντρικό παραλιακό δρόμο αρκετά αυτοκίνητα (κυρίως) τζιπ είναι παρκαρισμένα πάνω στο πεζοδρόμιο προς τη μεριά της θάλασσας με χαρακτηριστική περίπτωση αυτό το τζιπ της φωτογραφίας.
Συζήτησα το θέμα με αστυνομικό που εργάζεται στη περιοχή ο οποίος πριν ολοκληρώσω τη φράση μου λέει «..το ξέρω θα μου πεις για τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο δίπλα στη παραλία». Του απαντώ αφού το ξέρετε το θέμα γιατί δεν κάνετε κάτι? Μου απαντά : «εδώ δεν έχουμε κόσμο να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο θα ασχοληθούμε ?» . Του απαντώ ότι και διπλάσιο κόσμο να είχατε το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο και ουσιαστικά συμφώνησε. Του είπα για ένα κύριο τροχονόμο (ψηλό με γυαλιά ) ο οποίος όταν είναι υπηρεσία στο κέντρο της Λαμία λειτουργούν όλα άψογα . Το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό αλλά ποιοτικό όχι μόνο στην αστυνομία αλλά σε όλο το δημόσιο τομέα. Αυτό φαίνεται και με αριθμούς ενώ είμαστε πρωταθλητές στις ώρες εργασίας είμαστε στο πάτο στη παραγωγικότητα.

Η Τ.Α. αρμόδια για την κατασκευή σχολείων

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια για τη σχολική στέγη, σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες, υπογραμμίζει η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου σε έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Το έγγραφο απαντά σε σειρά ερωτήσεων βουλευτών.
Πιό συγκεκριμένα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Αικατερίνη Περλεπέ Σηφουνάκη και του ΛΑΟΣ Ουρανία Παπανδρέου Παπαδάκη είχαν υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με την κατασκευή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου, ο βουλευτής της ΝΔ Σπύρος Ταλιαδούρος για την ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στον Πρόδρομο Καρδίτσας και ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου σχετικά με τη σχολική στέγη στη Θεσσαλον

Αγανακτισμένοι Λαμίας όλο και περισσότεροι!

Αρκετά περισσοτεροι οι αγανακτισμένοι Λαμιώτες που συγκεντρώθηκαν απόψε στην Πλ.Πάρκου της Λαμίας για να εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αλλα ταυτόχρονα, να στείλουν ενα ακόμη,μικρό ίσως,αλλά ηχηρό μήνυμα απο την έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προς τα διευθυντήρια Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,τρόϊκας και ΔΝΤ.

Η αποψινή συγκέντρωση ήταν και πάλι ειρηνική αλλα και δυναμική και χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο.Η φωνή των λαμιωτών ενώθηκε με τη φωνή των χιλιάδων ελληνων της Πλατείας Συντάγματος της Αθήνας,του λευκού Πύργου της Θεσσαλονίκης,της Πλ.Δημοκρατίας του Ηρακλείου Κρήτης,της Πάτρας,της Λάρισας,του Βόλου,της Λιβαδειάς,της Χαλκίδας,της Αμφισσας και πολλών αλλων ελληνικών πόλεων.
Οι οργανωτές καλεσαν τους συμπολιτες να δινουν ραντεβού αν ειναι δυνατόν καθε βράδυ ενω στα μεσα της εβδομαδας θα γινει και οργανωτική συνάντηση προκειμένου οι κινητοποιήσεις να πάρουν πιο οργανωμνένη και μαζική μορφή.

Lamiafm1

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Νυν βουλευτές στη λίστα της ντροπής με τα αναδρομικά

Ονόματα.
Πλήθος ερωτημάτων και σεναρίων για τη χρεία προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συνταξιούχων βουλευτών που διεκδικούν δικαστικώς αναδρομικές αυξήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ στις συντάξεις τους, έχει προκαλέσει η πρόσφατη άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δώσει ακόμη και στην ίδια τη Βουλή τον κατάλογο των προσφευγόντων. Το αίτημα διαβιβάστηκε στο Ε.Σ. από το υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από σχετικές ερωτήσεις που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές Δ. Παπαδημούλης (ΣΥΡΙΖΑ) και Π. Μαρκάκης (ΛΑΟΣ) ζητώντας να δημοσιοποιηθούν οι καταστάσεις ώστε να μην πέσει και πάλι το ανάθεμα της κοινωνίας συλλήβδην στο Κοινοβούλιο και να «προσωποποιηθεί» η ευθύνη της διεκδίκησης έως και 250.000 ευρώ κατά άτομο, την ώρα που η κοινωνία δοκιμάζεται από την κρίση.
Δεν μπορεί να πιέσει
Με τη δικαιολογία ότι θα εγερθούν «αμφισβητήσεις» ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων το Ανώτατο Δικαστήριο όρθωσε τείχος προστασίας στους προσφεύγοντες αναγκάζοντας τον υπουργό Δικαιοσύνης να θυμίσει, σχεδόν απολογητικά, ότι δεν μπορεί να πιέσει τη δικαστική εξουσία! Ετσι οι 821 εφέσεις - αγωγές, δεν μπορούν να «ταυτοποιηθούν» με συγκεκριμένα πρόσωπα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων για τους οποίους υπάρχει ήδη η πρώτη απόφαση της Ολομέλειας. Ασφαλείς πληροφορίες της «Η» πάντως αναφέρουν ότι στον κατάλογο αυτό πλην των ηχηρών ονομάτων π.χ. Μίκης Θεοδωράκης -ο οποίος μέσω του δικηγόρου του επιβεβαίωσε πως είχε κινηθεί νομικά, αλλά διαβεβαίωσε πως αν ποτέ του επιδικασθούν τα αναδρομικά θα επιστραφούν άμεσα- περιλαμβάνονται και βουλευτές που επέστρεψαν στα κοινοβουλευτικά έδρανα αλλά είχαν ήδη προσφύγει τα προηγούμενα χρόνια διεκδικώντας τις αυξήσεις.
Βεβαιωμένες προσφυγές
Οι μόνες βεβαιωμένες προσφυγές είναι των συνταξιούχων βουλευτών Αγγ. Αγγελούση, Βασ. Μπρακατσούλη του ΠΑΣΟΚ και της Καλιόπης Μπουρδάρα (Νέα Δημοκρατία) για τις οποίες εξεδόθη πέρυσι η πρώτη απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ. που επαναπέμπει πάντως το θέμα στο αρμόδιο δεύτερο τμήμα του Ε.Σ. θέτοντας ως ερώτημα αν η απόφαση της Βουλής (που υπέχει ισχύ νόμου) και απαγορεύει οποιαδήποτε αύξηση στους εν ενεργεία πρέπει να ισχύσει και για τις αποδοχές των συνταξιούχων βουλευτών, οι οποίες ούτως ή άλλως υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές των εν ενεργεία. Από τις προσφυγές πάντως παραιτήθηκε η χήρα του εκλιπόντος βουλευτή Σπύρου Πλασκοβίτη (πρόκειται για τον πατέρα του σημερινού γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών), ενώ από τη διεκδίκηση των αναδρομικών παραιτήθηκε και η συνταξιούχος βουλευτής Νόρα Κατσέλη (αδελφή της υπουργού Εργασίας).
Ενεργές παραμένουν -καθώς δεν έχουν διαψευσθεί οι σχετικές πληροφορίες- οι προσφυγές του πρώην γραμματέα Τύπου των κυβερνήσεων Αν. Παπανδρέου Σωτήρη Κωστόπουλου, του εκλιπόντος βουλευτή Γιάννη Σκουλαρίκη, του πρώην υπουργού επί Νέας Δημοκρατίας Αριστείδη Τσιπλάκου και των κυρίων Μόσχου Γικόνογλου, Βασίλη Κεδίκογλου, Δημ. Σωτηρλή, Αθ. Ταχυρίδη, Ηλία Παπαηλία, Ελ. Κασιμάτη και αρκετών άλλων. Ο αριθμός 821 δεν αντιστοιχεί σε πρόσωπα καθώς κάποιες έχουν κατατεθεί εις διπλούν από τον ίδιο δικαιούχο.
Τη «βροχή» δικαστικών διεκδικήσεων των αναδρομικών αποκάλυψε τυχαία προσφάτως η αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Φλωρεντία Καλδή όταν μιλώντας στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τη συσσώρευση υποθέσεων στο ανώτατο δικαστήριο, αναφέρθηκε σ' αυτές.
Σύμφωνα με όσα εκτίμησε τα αναδρομικά αντιστοιχούν περίπου σε 250.000 ευρώ για καθένα από τους πρώην βουλευτές, και τα διεκδικούν τρεις κατηγορίες συνταξιούχων βουλευτών: Η πρώτη αφορά μερίδα πρώην βουλευτών που ζητούν με προσφυγές να ισχύσει η ρύθμιση που ισχύει για τους δικαστές για την περίοδο 2003-2007. Μία δεύτερη κατηγορία βουλευτών που δεν εντάχθηκε τότε στη ρύθμιση για τα αναδρομικά και ζήτησαν με μεταγενέστερες προσφυγές στη δικαιοσύνη όλες τις προσαυξήσεις που δεν πήραν λόγω αυξήσεων που εδόθησαν σε δικαστικούς και η τρίτη κατηγορία που με αγωγές ζητά αναδρομικά για τις μεταγενέστερες αυξήσεις που έλαβαν οι δικαστικοί από το 2008 και μετά.
Παραιτήθηκαν από τα αναδρομικά
Μ. Θεοδωράκης Διαβεβαίωσε ότι θα επιστρέψει τα αναδρομικά.
Σπ. Πλασκοβίτης Η χήρα του παραιτήθηκε από τις προσφυγές.
Ν. Κατσέλη Παραιτήθηκε από τη διεκδίκηση των αναδρομικών.
http://www.imerisia.gr

"Ανθρώπινη Φωνή" από το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης

"Ανθρώπινη Φωνή" από το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης το καλοκαίριΉμασταν σίγουροι ότι φέτος το καλοκαίρι δεν θα βλέπαμε κάποια παραγωγή από το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης λόγω κρίσεως.
υτυχώς μόλις μας ανακοινώθηκε από το ΔΗΠΕΘΕ ότι για το καλοκαίρι έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί μια σύνθεση μονοπράκτων του Ζαν Κοκτώ με γενικό τίτλο «Ανθρώπινη Φωνή».
Θα περιλαμβάνει τα διάσημα μονόπρακτα του Γάλλου συγγραφέα «Η ανθρώπινη φωνή», «Η Ψεύτρα», «Στο πανηγύρι» και άλλα.

Η παράσταση θα ανεβεί σε μετάφραση Μάριου Πλωρίτη, σκηνοθεσία Γιάννη Ιορδανίδη, σκηνικά Λαλούλας Χρυσικοπούλου, κοστούμια Ελένης Δουνδουλάκη, φωτισμούς Στράτου Κουτράκη. Ερμηνεύει η πολύ αγαπητή στους Λαμιώτες ηθοποιός κα Κερασία Σαμαρά.

Η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουλίου και μετά η παράσταση θα περιοδεύσει σε πολλές ελληνικές πόλεις.
lamiareport.gr

Τι κρύβει το "τουριστικό γκολφ" στην Ελλάδα (Golfland?)

Μια ταινία-ντοκιμαντέρ της Νέλλης Ψαρρού με τίτλο "GOLFLAND?" που εξετάζει το θέμα, Τουριστική Ανάπτυξη και Γκολφ στην Ελλάδα, θα προβληθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου, 7:30 μμ, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο αμφιθέατρο Καράγιωργα.Μετά την προβολή θα ακολουθήσει μικρή εισήγηση από τον υποψήφιο διδάκτορα στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Κρήτης Μιχάλη Νικολακάκη σχετικά με το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης την περίοδο 1950-1974 στην Ελλάδα καθώς και συζήτηση με τη δημιουργό του ντοκιμαντέρ.
Δείτε το τρέιλερ εδώ
Η ταινία εξετάζει τις προσπάθειες αναβάθμισης του τουρισμού μέσα από ποικίλες επενδυτικές προσπάθειες δημιουργίας γηπέδων γκολφ, ξενοδοχείων και παραθεριστικών κατοικιών, τις αντιδράσεις πολιτών και (οικολογικών και άλλων) οργανώσεων, τις θέσεις των επιστημόνων αλλά και τις προθέσεις της πολιτείας.

Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ ταξίδεψαν σε 5 μέρη της Ελλάδας προκειμένου να αναδείξουν μέσα από διαφορετικά μεταξύ τους παραδείγματα τις προσπάθειες δημιουργίας θερέτρων γκολφ στην Ελλάδα.
Τα μέρη αυτά είναι: Αταλάντη (εκκρεμεί η έγκριση μιας τέτοιας επένδυσης), Βόλος (οι τοπικές οργανώσεις φαίνεται να το πάγωσαν το θέμα), Κασσάνδρα Χαλκιδικής (φορείς προσέφυγαν στο ΣτΕ και το σταμάτησαν), Χερσόνησος Κρήτης (φτιάχτηκε ένα γκολφ χωρίς άλλες οικιστικές εγκαταστάσεις, όπως συνήθως επιδιώκεται), Πύλος (η πρώτη τέτοια μεγάλη επένδυση που υλοποιείται στην Ελλάδα).
Για την αξιοπιστία των επιχειρημάτων προσεγγίστηκαν οικολογικές οργανώσεις, επιστήμονες υπέρ και κατά, οι ίδιοι οι επενδυτές ή εκπρόσωποί τους, καθώς και πολιτικοί παράγοντες.
Συναφής με το θέμα και η κατακλείδα της ταινίας, όπου παρουσιάζονται οι προθέσεις της λεγόμενης αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας εν μέσω του νομοσχεδίου fast-track.
http://www.imerisia.gr

Ξεκίνησε με την πληρωμή της μισθοδοσίας του Ιουνίου η καταβολή από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στους ΟΤΑ

Ξεκίνησε με την πληρωμή της μισθοδοσίας του Ιουνίου η καταβολή από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών των αμοιβών 2.782 υπαλλήλων των "Καλλικρατικών" Δήμων της χώρας, εγκαινιάζοντας έτσι τις πληρωμές της και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ο υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης των φορέων του δημοσίου στη διαδικασία πληρωμών από την Ενιαία Αρχή συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ότι ήδη το μεγαλύτερο μέρος των αμειβομένων της Κεντρικής Κυβέρνησης (79% των περίπου 580.000 αμειβομένων), έχουν ενταχθεί σ αυτήν. Συγκεκριμένα, αμείβονται 299.420 άτομα για λογαριασμό της Κεντρικής Κυβέρνησης (πλην Δασκάλων - Καθηγητών), 106.823 για λογαριασμό Νοσοκομείων, 99.106 για λογαριασμό της Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, 2872 για λογαριασμό Δήμων και 707 για λογαριασμό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Σ.Π.

Γιατί γέμισαν οι πλατείες;

Οι πλατείες γέμισαν για έναν λόγο: το κάλεσμα το έκαναν απλοί πολίτες και όχι τα αντιπαθητικά (πλέον) κόμματα της Αριστεράς ή τα ιδιοτελή Συνδικάτα των προνομιούχων.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι έλληνες μαζευόμαστε στις πλατείες. Ίσως μάλιστα να κατέχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ διαμαρτυρίας. Οι Ισπανοί κλπ δεν μας τη βγαίνουν ούτε στις απεργίες, ούτε στις πορείες, ούτε στις συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, ούτε στις καταλήψεις. Η αγανάκτηση και η διαμαρτυρία είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Τι σηματοδοτούν λοιπόν οι πρόσφατες συγκεντρώσεις στις πλατείες;Αυτό που καταγράφουν οι συγκεντρώσεις αυτές με τον όγκο τους είναι ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει όχι μόνο με τους κυβερνήτες του, αλλά και με τους "εναλλακτικούς" ηγετίσκους που έχουν κάνει δουλειά τους να εκμεταλλεύονται τον πόνο του κόσμου, τάζοντάς του απίστευτα πράγματα (επιστροφή στη δραχμή, μετάβαση στο σοσιαλισμό -- ποιου τύπου δεν έχουν ακόμα καταλήξει, είναι νωρίς – επανάσταση). Όταν οι κυρίαρχες ιδέες έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο, και οι φερόμενες ως "επαναστατικές" ιδέες είναι κάθε άλλο παρά, τότε η μαζική αυτή ανταπόκριση σε ένα κάλεσμα απλών πολιτών συνιστά κάτι πολύ σημαντικό, τη διάθεση για μία Νέα Αρχή. Σε αυτό το κάλεσμα έδωσε το παρόν τόσος κόσμος.

Πολύ αργά; Ίσως ναι. Δίχως πυξίδα; Σίγουρα ναι. Ξυπνητήρι στην αποχαυνωμένη και αυτιστική Αριστερά; Ελπίζω ναι.
http://www.protagon.gr

Βραδιά Παραδοσιακού Χορού του Συλλόγου "Ο ΜΟΡΙΑΣ" στις 5 ΙουνίουΒραδιά Παραδοσιακού Χορού του Συλλόγου "Ο ΜΟΡΙΑΣ" στις 5 Ιουνίου. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Νομού Φθιώτιδας "Ο ΜΟΡΙΑΣ" διοργανώνει "Βραδιά Παραδοσιακού Χορού" στο θερινό Κτήμα Πασιάκου την Κυριακή 5 Ιουνίου στις 8.30΄το βράδυ.
lamiareport.gr

Γιατί τρώμε διοξίνες ;Ποιος ευθύνεται;

Για ποιο λόγο συμβαίνει; Πώς θα προφυλαχθούμε;
Είναι τοξικές και η παρουσία τους στα τρόφιμα ισοδυναμεί με έγκλημα. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία δέκα χρόνια βρίσκονται συνεχώς στο πιάτο μας. Αλλο ένα σχετικό σκάνδαλο, πριν από ένα μήνα, στη Γερμανία συντάραξε όλη την Ευρώπη. Μια δαχτυλήθρα διοξινών στο δίκτυο ύδρευσης αρκεί για να εξολοθρεύσει μια πόλη. Προκαλούν άμεση δηλητηρίαση, καρκίνο, αλλαγές στη λειτουργία του νευρικού συστήματος, επηρεάζουν τις ορμόνες, επιδρούν στα γονίδια. Η παρουσία τους στα τρόφιμα ισοδυναμεί με καθαρό έγκλημα. Ο λόγος για τον οποίο καταλήγουν τόσο συχνά στο πιάτο μας είναι μια εξίσωση απλή και εξαιρετικά επικίνδυνη: όσο λιγότερο κοστίζει η διατροφή ενός ζώου, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος από την εμπορία του.

Οι διοξίνες «φωλιάζουν» στα λίπη και τα έλαια, τα οποία δίνουν ενέργεια και γι' αυτό χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές. Οσο πιο υποβαθμισμένα είναι, τόσο πιο φθηνά κοστίζουν και τόσο πιο πιθανό είναι να περιέχουν διοξίνες. Και με τους ελέγχους τι γίνεται; Υπάρχουν 75 είδη διοξινών. Οι εξετάσεις για την παρουσία τους απαιτούν εξειδίκευση, κοστίζουν πολύ και τα αποτελέσματα αργούν.

6 πράγματα που πρέπει να ξέρουμε

1. Tι είναι οι διοξίνες;

Είναι μια οικογένεια χημικών ουσιών που παράγονται ως παραπροϊόντα διάφορων βιομηχανικών -κυρίως- διεργασιών, όπως η ατελής καύση απορριμμάτων, ξύλου, πετρελαίου και η λεύκανση χαρτοπολτού, λόγω της παρουσίας χλωρίου. Οι 17 από το σύνολο των περίπου 210 είναι εξαιρετικά τοξικές και έχουν τη δυνατότητα βιοσυσσώρευσης· δηλαδή, όταν προσληφθούν από έναν οργανισμό, δεν διαλύονται. Ετσι, κάθε νέα ποσότητα που προσλαμβάνει κάποιος προστίθεται στις προηγούμενες. Είναι ουσίες λιποδιαλυτές, που εισχωρούν και συγκεντρώνονται στο λίπος των οργανισμών, απ' όπου αποδεσμεύονται πολύ αργά. Οι οργανισμοί που βρίσκονται στην κορυφή της διατροφικής πυραμίδας, και κυρίως ο άνθρωπος, που τρέφεται με πολλά είδη ψαριών και κρεάτων, κινδυνεύουν περισσότερο να λάβουν διοξίνη. Σύμφωνα με μελέτες, τα ψάρια θηρευτές, εκείνα δηλαδή που τρέφονται με άλλα ψάρια, έχουν στον οργανισμό τους 100.000 φορές περισσότερη διοξίνη από αυτήν που υπάρχει στο περιβάλλον. Eπίσης, έχει βρεθεί ότι οι μητέρες περνούν στα παιδιά τους τη διοξίνη μέσω του μητρικού γάλακτος.

2. Πώς μπορούμε να «πάρουμε» διοξίνη;

Οι διοξίνες υπάρχουν στο περιβάλλον, ταξιδεύουν στην ατμόσφαιρα, στο νερό, στο έδαφος και δύσκολα διαλύονται. Είναι δυνατόν να προσληφθούν μέσω της αναπνοής και των πόρων του σώματος. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες, η έκθεση του ανθρώπου -σε ποσοστό 90%- σε αυτές τις τοξικές ουσίες οφείλεται στη λήψη κυρίως τροφίμων που έχουν λίπος, όπως κρέας, κτηνοτροφικά προϊόντα, λάδι, βούτυρο. Στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει ανεπτυγμένη βιομηχανία, διοξίνες παράγονται κατά βάση από τις ανεξέλεγκτες χωματερές, που συχνά τα καλοκαίρια πιάνουν φωτιά. Τα ζώα που βόσκουν στις γύρω περιοχές τρώνε και διοξίνες, τις οποίες «αποταμιεύουν» στο σώμα τους. Σε μετρήσεις που έχουν γίνει σε καλλιέργειες και σε ζωικά προϊόντα που παράγονται κοντά σε χωματερές έχουν εντοπιστεί αυξημένες συγκεντρώσεις διοξινών έως και πέντε φορές πάνω από το όριο. Το λάθος είναι ότι, επειδή δεν τις βλέπουμε, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν. Ομως, κάθε φορά που καίμε σκουπίδια, τις παράγουμε.

3. Τι έλεγχοι γίνονται στην Ελλάδα για διοξίνες; Μας προφυλάσσουν;

Στην Ελλάδα, μετά πολλών κόπων και βασάνων, δημιουργήθηκε το 2000, έπειτα από το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο διοξινών στην Ευρώπη, ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ελέγχου διοξινών στον «Δημόκριτο». Εκεί, κάθε χρόνο, εξετάζονται δείγματα προϊόντων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Διοξινών, ώστε να υπάρχει μια εικόνα της αγοράς. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι περιορισμένοι, καθώς πρόκειται για δύσκολη και ακριβή διαδικασία. Κατά μέσον όρο, κάθε δείγμα που εξετάζεται κοστίζει περίπου 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, πέρυσι εξετάστηκαν 90 δείγματα ελληνικών προϊόντων (κυρίως γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο, κοτόπουλα και αυγά) και κανένα δεν βρέθηκε να υπερβαίνει τα όρια. Επίσης, ελέγχθηκαν ορισμένα δείγματα εισαγόμενων προϊόντων και 50 δείγματα ζωοτροφών.

Πολλές φορές, στο εργαστήριο φέρνουν δείγματα και οι ίδιες οι εταιρείες, στο πλαίσιο του αυτοελέγχου που είναι υποχρεωμένες να διενεργούν. Ετσι αποκαλύφθηκε και το πρόσφατο σκάνδαλο στη Γερμανία. Αν σε κάποιο από τα δείγματα των εταιρειών εντοπιστεί διοξίνη πάνω από τα καθορισμένα όρια, το εργαστήριο είναι υποχρεωμένο να το κοινοποιήσει μόνο εφόσον πρόκειται για τελικό προϊόν. Αν όμως, για παράδειγμα, εντοπιστεί διοξίνη στα αυγά που χρησιμοποιεί μια εταιρεία για να παρασκευάσει μαγιονέζα, τότε το γεγονός δεν ανακοινώνεται, απλώς η εταιρεία «τίθεται υπό επιτήρηση».

4. Τα όρια που έχουν καθοριστεί είναι ασφαλή;

Τα μέγιστα όρια που έχουν θεσπιστεί αφορούν την περιεκτικότητα τροφίμων και ζωοτροφών, με την έννοια ότι με αυτό τον τρόπο μπορούν οι διοξίνες να περάσουν στη διατροφική αλυσίδα. Η Ε.Ε. έχει ορίσει ως ασφαλές όριο για τον ανθρώπινο οργανισμό την πρόσληψη 14 πικογραμμαρίων ανά κιλό βάρους εβδομαδιαίως.'

Με βάση αυτό το όριο έχουν αντίστοιχα τεθεί τα όρια παρουσίας διοξινών για κάθε προϊόν. Ωστόσο, πρόκειται για όρια που δεν είναι δυνατόν να αφορούν όλο τον πληθυσμό. Γιατί το ποσοστό των διοξινών που προσλαμβάνει κάποιος έχει σχέση με τον τόπο κατοικίας του, την εργασία του και τις διατροφικές συνήθειές του. Αρα, όταν η παρουσία διοξινών σε ένα τρόφιμο είναι κάτω από τα όρια, αυτό δεν συνεπάγεται ότι είναι ασφαλής η κατανάλωσή του από όλους. Η εύλογη ερώτηση είναι γιατί πρέπει να αποδεχτούμε ένα ποσοστό διοξινών στο φαγητό μας, εφόσον δεν πρόκειται για «φυσικό» και, κατ' επέκταση, απαραίτητο συστατικό.

Η απάντηση είναι τόσο εύκολη όσο και κυνική. Γιατί ζούμε σε έναν βιομηχανοποιημένο κόσμο και άρα πρέπει να αποδεχτούμε ένα ποσοστό ρίσκου, ως τίμημα για τις «ευκολίες» της ζωής μας.

5. Πόσο κινδυνεύουμε από τις διοξίνες;

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) έχουν χαρακτηρίσει τις διοξίνες καρκινογόνους για τον άνθρωπο. Εκτός όμως από καρκίνο, ενδέχεται να προκαλέσουν επίσης ενδομητρίωση, ανοσοκαταστολή, διαταράσσουν εξαιρετικά το ενδοκρινικό σύστημα, μιμούμενες κάποιες ορμόνες, προκαλούν διαβήτη και προβλήματα στο δέρμα και στους πνεύμονες. Πέρα από την άμεση δηλητηρίαση που μπορούν να προκαλέσουν, γεγονός που προϋποθέτει ότι θα «φάμε» μεγάλη ποσότητα, οι βλάβες που επιφέρουν εμφανίζονται μετά την πάροδο ετών.

6. Η τελευταία κρίση έχει τελειώσει;

Εχει «τελειώσει» ως προς τη ροή πληροφοριών. Στις 3 Ιανουαρίου αποκαλύφθηκε ότι ζωοτροφή στην οποία είχαν προστεθεί έλαια -υπολείμματα εργοστασίου που παρήγε βιοντίζελ- μολυσμένα με διοξίνες είχε διοχετευτεί σε πολλές πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες. Ενώ στην αρχή γινόταν λόγος για σκάνδαλο εντός των τειχών της χώρας, σύντομα προέκυψε ότι πολλές πτηνοτροφικές μονάδες εξήγαν αυγά για βιομηχανική χρήση στην Ολλανδία και από εκεί στη Βρετανία (περίπου 14 τόνοι επεξεργασμένων αυγών), τα οποία χρησιμοποιούνταν σε μαγιονέζες και άλλα μεταποιημένα προϊόντα. Η μολυσμένη με διοξίνη τροφή που κυκλοφόρησε, από 500 κιλά τις πρώτες ημέρες έφτασε τις 150.000 τόνους.

Σύμφωνα με το BBC, τα υψηλά επίπεδα διοξινών είχαν ανιχνευτεί από το εργαστήριο που έκανε τον έλεγχο από το Μάρτιο του 2010. Συμπέρασμα: Κανείς δεν γνωρίζει πόσες διοξίνες έχουμε καταναλώσει όλους αυτούς τους μήνες. Η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι ότι κατά το δίμηνο Δεκέμβριος 2010 - Ιανουάριος 2011 δεν έγιναν εισαγωγές χοιρινού κρέατος και αυγών από τη Γερμανία. Στοιχεία για προηγούμενες εισαγωγές ή για εισαγωγές άλλων προϊόντων δεν υπάρχουν. Τι νόημα έχει, άλλωστε, αφού για μία ακόμη φορά το πρόβλημα αποκαλύφθηκε μετά την κατανάλωση των «ύποπτων» προϊόντων.

3,5 ΚΙΛΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Οι ζωοτροφές με διοξίνες πριν από δώδεκα χρόνια στο Βέλγιο, όπως φάνηκε, δεν ήταν καθόλου τυχαίο περιστατικό. Αντίθετα, πρόκειται για μόνιμο κίνδυνο που ελλοχεύει στις προσπάθειες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κόστους παραγωγής και άρα αύξηση του κέρδους. Είναι φανερό βέβαια ότι, όταν μιλάμε για εκτροφή ζώων, ο βασικός παράγοντας για τη μείωση του κόστους είναι η τιμή των ζωοτροφών.


Τα κοτόπουλα στις μονάδες εκτροφής τρώνε ένα μείγμα από σόγια 20%, καλαμπόκι (ή σιτάρι) 70%, άλλα στοιχεία (βιταμίνες, φώσφορο, ιχνοστοιχεία) 5% και ένα ποσοστό 1-5% λάδι, κυρίως σογιέλαιο, το οποίο δίνεται για να προσφέρει στα πτηνά θερμίδες. Το σογιέλαιο κοστίζει 400 ευρώ ο τόνος. Το κέρδος είναι, λοιπόν, πολύ μεγάλο αν αντικατασταθεί από χρησιμοποιημένο ορυκτέλαιο ή από οποιαδήποτε άλλα έλαια, υπολείμματα βιομηχανικής επεξεργασίας. Στη βιομηχανική παραγωγή πρέπει να αξιοποιείς τα πάντα (θυμηθείτε τις τρελές αγελάδες που έτρωγαν κρεατάλευρα) για να μειώσεις το κόστος, καθώς τα μεγέθη είναι τεράστια.

Σε μια εκτροφή με 20.000 κοτόπουλα, μόλις 10 γρ. τροφής παραπάνω για το καθένα σημαίνει αύξηση του κόστους έως και 1.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι στις εκτροφές χοιρινών χρειάζονται 3,5 κιλά ζωοτροφής για την παρασκευή ενός κιλού χοιρινού κρέατος.

Αν αυτή η αναλογία αλλάξει προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα αυξάνεται ή μειώνεται το κέρδος του παραγωγού.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΟΥΜΕ

To να αποφύγουμε τις διοξίνες δεν είναι εύκολο.
Υπάρχουν, όμως, προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουμε.

• Καλό θα ήταν να μην προμηθευόμαστε προϊόντα από βιομηχανικές περιοχές ή περιοχές όπου υπάρχουν ανεξέλεγκτες χωματερές, καθώς η πιθανότητα να υπάρχουν διοξίνες στην ατμόσφαιρα είναι αυξημένες.
• Οσον αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, οι διοξίνες «κάθονται» στο φλοιό και μπορούμε να τις απομακρύνουμε με ένα απλό πλύσιμο.
• Εφόσον οι διοξίνες είναι λιποδιαλυτές και «φωλιάζουν» στο λίπος, είναι προτιμότερο να επιλέγουμε προϊόντα (τυριά, γαλακτοκομικά προϊόντα) με λιγότερα λιπαρά.
• Οσον αφορά το κρέας, πρέπει να αφαιρούμε το λίπος, το οποίο στα χοιρινά είναι συγκεντρωμένο και εμφανές. Στα κοτόπουλα πρέπει να αφαιρούμε την πέτσα, στην οποία υπάρχει το μεγαλύτερο τμήμα του λίπους. Σε περιόδους «κρίσης» είναι προτιμότερο να αποφεύγουμε το μοσχάρι, γιατί σε αυτό το είδος κρέατος δεν είναι ευδιάκριτος ο λιπώδης ιστός.
• Τα βιολογικά κρέατα, τα αυγά και άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι περισσότερο ασφαλή ως προς τις διοξίνες, δεδομένου του ότι δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις ζωοτροφές, το κόστος των οποίων είναι, ούτως ή άλλως, αυξημένο.
• Σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο, το οποίο από τη φύση του «μαζεύει» τις διοξίνες της ατμόσφαιρας, πρέπει να προτιμάμε προϊόν από συγκεκριμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα. Πάντως, δείγματα ελαιολάδου εξετάζονται σχετικά συχνά.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΜΕ ΔΙΟΞΙΝΕΣ

- 1999. Μόλυνση με διοξίνες σε κοτόπουλα και σε αυγά στο Βέλγιο μέσω των ζωοτροφών, στις οποίες μετρήθηκε διοξίνη 1.562 φορές πάνω από το όριο της Ε.Ε. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε σε όλη την Ε.Ε., χώρες απαγόρευσαν τις εισαγωγές, ενώ τελικά η κυβέρνηση της χώρας οδηγήθηκε σε παραίτηση.
- 2004. Διοξίνες σε γαλακτοκομικά από την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Βρέθηκε ότι φάρμες είχαν χρησιμοποιήσει ως συστατικό της ζωοτροφής πατάτες όπου ανιχνεύτηκαν διοξίνες.
- 2005. Διοξίνες ανιχνεύτηκαν σε χοιρινό κρέας από την Ολλανδία και πάλι λόγω της ζωοτροφής που χρησιμοποιήθηκε.
- 2006. Ανιχνεύτηκε διοξίνη σε ζελατίνη που είχε φτιαχτεί από κόκαλα χοιρινού.
- 2007. Διοξίνες σε κόμι guar -συστατικό που χρησιμοποιείται στα συμπληρώματα διατροφής- από την Ινδία εξαιτίας παρασιτοκτόνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την καλλιέργεια.
- 2008. Διοξίνες σε κατεψυγμένο χοιρινό κρέας από τη Χιλή εξαιτίας των ζωοτροφών.
- 2008. Η Ιρλανδία υποχρεώθηκε να καταστρέψει χιλιάδες τόνους χοιρινού κρέατος και τα παράγωγά του, όταν ανιχνεύτηκαν σε δείγματα ποσοστά διοξινών 200 φορές υψηλότερα από τα θεωρούμενα ασφαλή.
- 2010-2011. Πάνω από 4.000 φάρμες εκτροφής χοίρων και πουλερικών έκλεισαν στη Γερμανία, καθώς βρέθηκαν υψηλά ποσοστά διοξίνης στις ζωοτροφές που χρησιμοποιούσαν. Αυγά είχαν εξαχθεί σε Ολλανδία και Βρετανία.

• Αξίζει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τις διοξίνες, το πρόβλημα εμφανίστηκε στην Ελλάδα από εισαγόμενα προϊόντα.

http://www.kathimerini.gr/

Η ιστορική ευθύνη των 300 είναι ατομική

Ζούμε ιστορικές στιγμές. Δυστυχώς οι δυσκολίες επιβίωσης σ’ ένα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, συνέπεσε με χρόνιες στρεβλώσεις στον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας της κοινωνίας και του κράτους μας. Το φάσμα της καταστροφής βρίσκεται μπροστά μας και η αδυναμία αντίληψης των επιπτώσεων υπερβαίνει τις οργανωμένες αντιπαραθέσεις, μέσα από τις οποίες γιγαντώθηκαν επί δεκαετίες οι “ομάδες πίεσης”, που φέρνουν με τη σειρά τους σημαντικό μερίδιο ευθύνης της σημερινής κατάστασης.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως συνηθίσαμε. Η κοινωνία το έχει αντιληφθεί, έλαχε όμως στους αιρετούς άρχοντες να δρομολογήσουν τις αλλαγές. Αυτό προστάζει η δημοκρατία.

Και η ευθύνη τους εδώ είναι ατομική.

Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουν να διαπληκτίζονται για το ποιός έχει τη δυνατότητα να σώσει τη χώρα, όπως ίσως έχουν συνηθίσει χρόνια τώρα να πράττουν. Το αντίθετο. Οι περιστάσεις επιβάλουν ψυχραιμία, αντίληψη της αναγκαιότητας ότι οι “κινήσεις” πρέπει να είναι συναινετικές και υπερβατικές, γιατί απλούστατα καμία “ομάδα” δεν έχει πια το ειδικό βάρος, που απαιτείται για να αλλάξουμε “ρότα”.

Είναι κρίσιμο να γίνει απ’ όλους αντιληπτό.

Καμία “ομάδα” κανένα πρόσωπο από μόνο του ή με τη βοήθεια μόνο των “οπαδών” του, δεν μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο.

Απαιτείται πανεθνική προσπάθεια 11.000.000 πολιτών.

Όποιος το αντιλαμβάνεται κι εδώ το βάρος της ευθύνης των 300 είναι τεράστιο, οφείλει να εξαντλήσει την πειθώ του, με προσωπικό αγώνα να πείσει τους υπόλοιπους.

Επιτέλους επιβάλλεται να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα και τα μηνύματα που έρχονται από παντού.
enet.gr

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Δημόσιο: Πρόστιμα, αργία και απόλυση για 25 πειθαρχικά αδικήματα

Τον κατάλογο των 25 πειθαρχικών αδικημάτων, για τα οποία θα ελέγχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι στα νέα ανεξάρτητα πειθαρχικά συμβούλια, περιλαμβάνει για πρώτη φορά αναλυτικά το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων λειτουργών.
Ο υπουργός Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης, πρόκειται να εισαγάγει προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα το σχετικό νομοσχέδιο, στο οποίο προβλέπεται η ριζική αλλαγή του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Τα πειθαρχικά αδικήματα είναι:
Πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και τη δημοκρατία.
Κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, και οδηγίες.
Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους.
Η απόκτηση ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.
Η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας.
Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας.
Η σοβαρή απείθεια.
Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων.
Η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων.
Η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές.
Η μη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών.
Η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων.
Η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση.
Η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία, την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή, στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί.
Η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση ανακριβών στοιχείων.
Η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου.
Η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων.
Η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.
Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας.
Η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα, από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη συμφέροντα αυτών.
Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος, το οποίο ανήκει στην υπηρεσία.
Η παράλειψη δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος.
Η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας.
Η απλή απείθεια.
ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ
Πρόστιμα, αργία και απόλυση
Το σχέδιο νόμου περιγράφει την αυστηροποίηση των ποινών που προβλέπονται, οι οποίες φτάνουν μέχρι και την απόλυση μαζί με την επιβολή χρηματικών προστίμων μέχρι και 100.000 ευρώ για όσους υπαλλήλους καταδικαστούν. Παράλληλα προβλέπει την αύξηση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 7 χρόνια και σε σημαντικές περιπτώσεις τα 10 χρόνια, αυτοδίκαιη αργία για όσους παραπέμπονται για δωροδοκία και επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση απόφασης.
Οι ποινές κλιμακώνονται ως εξής:
Εγγραφη επίπληξη.
Πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα μηνών.
Στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη.
Στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής για επιλογή προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα έως πέντε έτη.
Αφαίρεση άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου.
Υποβιβασμός έως δύο βαθμούς.
Προσωρινή παύση από τρεις έως δώδεκα μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών.
Οριστική παύση.
Δικαστές θα κρίνουν τους παραβάτες
Τα νέα πειθαρχικά συμβούλια θα έχουν πλειοψηφία δικαστές, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια θα λειτουργούν αποκλειστικά για πειθαρχικές υποθέσεις. Πρόεδρος θα είναι δικαστής, τα 2 μέλη θα είναι είτε του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είτε εν ενεργεία δικαστές και 2 μέλη θα είναι διευθυντές από άλλα υπουργεία κατόπιν κλήρωσης με ετήσια θητεία.
Οι πειθαρχικές κυρώσεις θα συνοδεύονται από «βαριές» οικονομικές καμπάνες.
Οταν επιβάλλεται οριστική παύση για οικονομικά θέματα ή για ανάρμοστη συμπεριφορά, προβλέπεται επιπλέον χρηματική ποινή 10.000-100.000 ευρώ. Οσοι παραπέμπονται για δωροδοκία και υπεξαίρεση, μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης θα παύουν να εργάζονται. Η πειθαρχική ποινή στις περιπτώσεις που αυτή επιβλήθηκε σε υπάλληλο που βρίσκεται στο κατώφλι της συνταξιοδότησης μετατρέπεται σε οικονομική, όταν αυτός περάσει στη συνταξιοδότηση.
Πειθαρχικό αδίκημα θα είναι και η μη ανάρτηση ή μη έγκαιρη ανάρτηση όλων των πράξεων στη Δι@ύγεια για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση και συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος προαγωγής.
Από το Εθνος

Μελέτη για την χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες

Οι δυναμικότεροι χρήστες του διαδικτύου στη χώρα μας είναι οι άνδρες, οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών, τα άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου και οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών κέντρων. Οι άνδρες συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα στη χρήση των νέων τεχνολογιών σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ σταθερή παραμένει η απόκλιση σεσχέσημε την ΕΕ και για τα δύο φύλα. Η Αττική εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ η Κεντρική Ελλάδα τους υψηλότερους δείκτες ανάπτυξης.

Αυτά είναι τα κυριότερα συμπεράσματα μελέτης του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), η οποία αναλύει τα κυριότερα πορίσματα της ετήσιας έρευνας για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα νοικοκυριά και τον πληθυσμό για το 2010, όπως ανακοινώθηκαν από τη Eurostat.

Όσον αφορά τα ποσοστά διείσδυσης του διαδικτύου στον ελληνικό πληθυσμό:

- Η σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζει σταθεροποιητική τάση περί το 85%, ενώ την τελευταία πενταετία αντιστράφηκε η σχέση κινητής - σταθερής, με την κινητή να παίρνει το προβάδισμα έναντι της σταθερής, που εμφάνισε πτώση σεσχέσημε την πενταετία 2000-2005.

- Η κινητή τηλεφωνία έχει φτάσει από τα προηγούμενα έτη σε επίπεδα κορεσμού, καθώς το 95% των Ελλήνων 16-74 ετών, είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου. Η σημαντική πτώση το 2010 στις ονομαστικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας αποδίδεται στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, αλλά και στη διαδικασία ταυτοποίησης συνδρομητών καρτοκινητών, ενώ δεν αναμένεται περαιτέρω πτώση.

- Το διαδίκτυο μπαίνει σε ολοένα και περισσότερα σπίτια χρόνο με το χρόνο, έχοντας πλέον καλύψει σχεδόν το ήμισυ του ελληνικού πληθυσμού. Έτσι, το 46% των ελληνικών νοικοκυριών διέθετε το 2010 σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ στις ευρυζωνικές συνδέσεις ειδικά, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 41%.

Το 2010, ένας στους δύο Έλληνες δήλωσε ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) και το 44% ότι έκανε χρήση του διαδικτύου. Επίσης, ένας στους τέσσερις (25%) χρησιμοποίησαν υπηρεσίες 3ης γενιάς (3G) μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες συνδέονται σε τουλάχιστον εβδομαδιαία βάση στο διαδίκτυο, σημειώνοντας αύξηση 7,9% σε σχέση με το 2009 και 24% σεσχέσημε το 2008. Ωστόσο, η απόσταση από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει σταθερή και είναι της τάξης των 20-25 ποσοστιαίων μονάδων.

Από τα ελληνικά νοικοκυριά που δεν έχουν σύνδεση στο Ίντερνετ, η πλειονότητα προβάλλει ως κυριότερο λόγο την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις πληροφορίες του διαδικτύου (34%) και την έλλειψη δεξιοτήτων χρήσης (33%). Ως προς τον τόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο, η πλειοψηφία προτιμά το σπίτι (86,2%) και ακολουθεί ο χώρος εργασίας (36,9%).

Ο "χάρτης δραστηριοτήτων" του μέσου χρήστη Ιντερνετ παραμένει σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στην ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με θέματα υγείας (από 27% στο 50%), καθώς και την ανάγνωση ηλεκτρονικών περιοδικών και εφημερίδων (από 49% στο 57%).

Τέσσερις στους δέκα χρήστες επιλέγουν το διαδίκτυο για να δουν τηλεοπτικές εκπομπές ή να ακούσουν ραδιόφωνο, αλλά και για να "κατεβάσουν μουσική", ταινίες και παιχνίδια. Τρεις στους δέκα χρήστες κάνουν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δύο στους δέκα ηλεκτρονικές αγορές, ενώ σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα βρίσκεται η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και πώλησης προϊόντων/ υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (13% και 1% αντίστοιχα).

Αξιοσημείωτη είναι η απήχηση των κοινωνικών δικτύων (social media), όπως YouTube, Facebook, Twitter, Hi5, MySpace κλπ. Το ποσοστό των Ελλήνων που τα χρησιμοποιεί, διαμορφώθηκε στο 36% το τέταρτο τρίμηνο του 2010, έναντι μόλις 14% το πρώτο τρίμηνο του 2009 (αύξηση 157%) και 2% το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Αττική συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με σύνδεση στο διαδίκτυο (57%), ενώ η Βόρεια και η Κεντρική Ελλάδα τα χαμηλότερα (37% και 38% αντίστοιχα). Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η Κρήτη παρουσιάζουν καλύτερες, συγκριτικά, επιδόσεις και πλησιάζουν περισσότερο τους δείκτες της Αττικής.

Κατά την τριετία 2008-2010, η Κεντρική Ελλάδα παρουσίασε τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης στα διασυνδεδεμένα νοικοκυριά (άνοδος 100%), τα νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση (αύξηση 162%) και τους τακτικούς χρήστες του διαδικτύου (αύξηση 50%). Στον αντίποδα, τους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης παρουσίασε η Αττική (κατ' αντιστοιχία 27%, 50% και 11%).

Στους νέους 16-24 ετών έχει εξαλειφθεί το ψηφιακό χάσμα των φύλων, στη μέση βαθμίδα 25-54 ετών οι άντρες προηγούνται σταθερά των γυναικών κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στις ηλικίες άνω των 55 ετών, η απόσταση ανδρών και γυναικών παρουσιάζει τάσεις διεύρυνσης αντί σύγκλισης, με τα ποσοστά τακτικών χρηστών να κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.

Άνδρες και γυναίκες στη χώρα μας έχουν γενικά καλύτερες δεξιότητες στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών απ' ό,τι στη χρήση του διαδικτύου, ενώ οι δεξιότητες των ανδρών είναι υψηλότερες έναντι των γυναικών. Σε σύγκριση με την Ευρώπη, το χάσμα παραμένει αυξημένο και είναι της τάξης των 25 ποσοστιαίων μονάδων και για τα δύο φύλα.

Το ''πρόβλημα δημοκρατίας'' απέλυσε τον Γ.Πανούση;


Την παραίτηση του Καθηγητή Εγκληματολογίας Γιάννη Πανούση από την θέση του Συνηγόρου του Τηλεθεατή, όπως επίσης και τις αιχμές που άφησε ο ίδιος για ''άνωθεν'' πολιτικές πιέσεις σίγουρα θα τα πληροφορηθήκατε.
Δημοσιογραφικές πηγές όμως θεωρούν πως πίσω από την ''παραίτηση'' βρίσκονται οι απόψεις και οι θέσεις που εκφράστηκαν, σε συνέντευξη στην εφημερίδα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" με τίτλο ''Η κρατική βία δεν συγχωρείται''.

Διαβάστε την συνέντευξη για να καταλάβετε γιατί ο Γιάννης Πανούσης δεν ''έπρεπε'' να καταλάβει την θέση αυτή:

Ο καθηγητής Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επισημαίνει ότι η δολοφονία του 44χρονου αλλά και ο τραυματισμός διαδηλωτών από αστυνομικούς δεν είναι πρόβλημα εγκληματικότητας αλλά πρόβλημα δημοκρατίας.

Η δολοφονία του 44χρονου Έλληνα και του 21χρονου από το Μπαγκλαντές και ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του διαδηλωτή από τα χτυπήματα των αστυνομικών δεν είναι πρόβλημα εγκληματικότητας, είναι πρόβλημα δημοκρατίας, τονίζει στη "ΜτΚ" ο καθηγητής Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Πανούσης.

Η λογική τού συμψηφισμού -"για όλα φταίνε οι μετανάστες", "όλοι οι αστυνομικοί είναι κακοί" κτλ.- μας οδηγεί σε ένα σπιράλ βίας, από το οποίο δύσκολα θα βγούμε, προβλέπει. Υποστηρίζει ακόμη ότι η καταστροφή της Ελλάδας είναι η ατομική παρανομία ως συμψηφισμός του κακού κράτους.

Εγκλήματα συμβαίνουν καθημερινά. Γιατί μας συγκλόνισε τόσο πολύ το έγκλημα της οδού Ηπείρου;

Πριν από ένα μήνα λήστεψαν και σκότωσαν με δεκαεπτά σφαίρες έναν περιπτερά. Πέρασε στα ψιλά. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στον καθένα. Όμως ένας άνθρωπος που πάει να πάρει το αυτοκίνητό του μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Αυτό φόβισε περισσότερο. Συν του ότι ήταν τελείως απρόκλητο έγκλημα, τρεις ήταν, θα του έδιναν μια μπουνιά και θα του έπαιρναν την κάμερα.

Αυτό το έγκλημα κινητοποίησε ακροδεξιά αντανακλαστικά με αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός νεαρού 21 ετών από το Μπαγκλαντές...

Αυτή είναι συμψηφιστική βία. Έπρεπε να περιμένουμε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θεωρούσαμε ότι οι εντός εισαγωγικών αριστεροί μπορούν να σκοτώνουν και οι εντός εισαγωγικών δεξιοί δεν μπορούν. Κάποτε θα έπαιρναν και οι δεξιοί τα όπλα. Θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Για τον παππού που μένει στον Άγιο Παντελεήμονα οι μετανάστες αντιπροσώπευαν τον φόβο. Όταν λοιπόν βλέπει δύο άτομα με κράνη να κυνηγάνε πέντε μετανάστες, δεν τον ενδιαφέρει αν είναι ακροδεξιοί. Όταν λες ότι ο παππούς έγινε ρατσιστής, έχεις κάνει πολύ μεγάλο λάθος, είναι φοβισμένος, και όταν η πολιτεία δεν συντρέχει τον φοβισμένο, αυτός κρατιέται από αυτόν που τον βοηθάει.

Εκτός από τη βία των πολιτών, είτε ανήκουν στο ένα άκρο είτε στο άλλο, υπάρχει και η κρατική βία. Είδαμε αστυνομικούς να χτυπάνε πολίτες, να χτυπάνε άοπλους και ανυπεράσπιστους ανθρώπους, αντί απλώς να τους ακινητοποιήσουν και, αν χρειάζεται, να τους περάσουν χειροπέδες...


Αυτό δεν συγχωρείται. Το κράτος είναι ο εκφραστής του κοινωνικού μας συμβολαίου. Η ατομική βία του καθενός είναι αρνητικό πράγμα, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του αστυνόμου που χτυπάει με κλομπ έναν πιτσιρικά και του πιτσιρικά που πετάει πέτρα σε έναν αστυνόμο. Η βία του κράτους είναι δεκαπλάσια αρνητική, διότι εμείς του εκχωρήσαμε ελευθερίες για να ρυθμίζει τη ζωή, όχι για να την καταστέλλει ή να την αφαιρεί.

Έχουμε διαφορετικά κριτήρια στο πώς αντιμετωπίζουμε τη βία που προέρχεται από το κράτος και πώς τη βία που προέρχεται από τους πολίτες;

Η αριστερά (όχι με την κομματική έννοια) έχασε τον εμφύλιο, αλλά κέρδισε το ηθικό μέρος, και έκτοτε τη διατρέχει το ιδεολόγημα ότι βία ασκεί μόνο το κράτος και μόνο η δεξιά. Η βία που ασκείται από την αριστερά θεωρείται ότι δεν είναι βία, είναι "απελευθέρωση". Αυτό έχει φέρει πολλές καταστροφές στο μεταπολιτευτικό τοπίο. Έχουμε ακούσει ότι το να σκοτώσεις έναν αστυνόμο, έναν δημοσιογράφο δεν είναι κακό πράγμα. Η αριστερά θεωρεί ότι η Marfin εκπροσωπεί το κεφάλαιο, και αν σκοτώθηκαν τρεις, έγινε μέσα στη διαδήλωση, και μετά αρχίζει η γνωστή συνωμοσιολογία, μήπως ήταν προβοκάτορες, πράκτορες κτλ. Φτιάχνεις μια κατασκευή και με αυτήν ερμηνεύεις τον κόσμο... Αυτό μοιάζει και λίγο με θρησκεία, κάπου είναι ο σατανάς και σε παρασέρνει.

Από την άλλη, ξύπνησε και η άκρα δεξιά, και με δύο πόλους που συγκρούονται και με ένα κράτος αδύναμο μένει στη μέση ο πολίτης, που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται.

Υπάρχει η αντίληψη ότι όλη αυτή η βία από την πλευρά του κράτους συνδέει τις διαδηλώσεις με τα επεισόδια και άρα αποτρέπει τον κόσμο να κατέβει στον δρόμο και να διαμαρτυρηθεί...

Ο πολίτης που θέλει να διαμαρτυρηθεί μπορεί να μείνει μακριά από τα επεισόδια με τους μπαχαλάκηδες, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει απαξιωθεί μόνο το πολιτικό σύστημα. Κανείς πλέον δεν πιστεύει στα συνδικάτα, στις συλλογικότητες.

Πότε ένας υπουργός Δημόσιας Τάξης θα έπρεπε να αναλαμβάνει την ευθύνη και να παραιτείται; Όταν τα πράγματα βγαίνουν εκτός ελέγχου και η αστυνομία αδυνατεί να προστατεύσει τους πολίτες ή όταν η αστυνομία καταχράται την εξουσία που έχει;

Η πολιτική ευθύνη υπάρχει όταν εσύ έχεις δώσει αυτή την εντολή ή την ήξερες και δεν αντέδρασες. Το να συμβαίνει κάτι και αμέσως να ζητάμε την παραίτηση κάποιου είναι και αυτό ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Άλλο πράγμα είναι η ευθιξία.

Έχουμε μπει σε ένα σπιράλ βίας

Έχουμε μπει σε ένα σπιράλ βίας, από όπου δεν μπορούμε να βγούμε εύκολα, γιατί ο ένας συμψηφίζει τη βία του άλλου. Ο πιτσιρικάς θεωρεί ότι ο αστυνόμος εκφράζει τη βία, οι αστυνόμοι ανταποδίδουν χτυπώντας περισσότερο, κάποιοι τρίτοι εμφανίζονται και σκοτώνουν έναν αστυνόμο, τρεις μετανάστες κάνουν έγκλημα, και σε αντίποινα κάποιοι άλλοι σκοτώνουν έναν άλλο μετανάστη, και λέμε ότι όλοι οι μετανάστες φταίνε. Έτσι συμψηφίζουμε το έγκλημα. Τα τρία τελευταία γεγονότα δεν είναι πρόβλημα εγκληματικότητας, τελικά είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Υπάρχει ένα χάος, μια σύγχυση και μια ανομία, όλα συγχωρούνται, όλα επιτρέπονται, όλα συμψηφίζονται.

Οι πολίτες έχουν πιστέψει ότι η Ελλάδα είναι έντεκα εκατομμύρια δικαιώματα και ο καθένας έχει το δίκιο του, το διεκδικεί με τον τρόπο του, τιμωρεί με τον τρόπο του. Αλλά αυτό συμβαίνει όταν έχουμε μια απόσυρση του κράτους και μια έκπτωση θεσμών, οι οποίοι δεν εξέπεσαν μόνοι τους, βοηθήσαμε και εμείς. Η ατομική παρανομία ως συμψηφισμός ενός κακού διαπλεκόμενου κράτους είναι η καταστροφή μας. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε έτος μηδέν, και να μην αναφερόμαστε ξανά στο παρελθόν.

To site του ΚΤΕΛ Φθιώτιδας.

26 Μαΐου συγγενικό μου πρόσωπο ήθελε να ταξιδέψει με το ΚΤΕΛ Φθιώτιδας από τη Λαμία στην Αθήνα. Ψάχνω στο Internet και βρίσκω το site του ΚΤΕΛ Λαμίας όπου είχε και τις ώρες των δρομολογίων για την Αθήνα. Στο site γράφει ότι έχει καθημερινά για Αθήνα δρομολόγιο 20:00 . Κανονίζουμε το οικογενειακό μας πρόγραμμα και πάμε στο σταθμό . Οταν πάμε να βγάλουμε εισιτήριο η αρμόδια υπάλληλος μας λέει ότι δεν έχει 20:00 αλλά 21:15 ! Της λέμε ότι στο site του ΚΤΕΛ Φθιώτιδας [http://www.ktelfthiotidos.gr/ ] γράφει ότι έχει δρομολόγιο 20:00. Μας απαντά: «Ποιο site?» . Του ΚΤΕΛ Φθιώτιδας απαντάμε. Α! αυτό έχει να ενημερωθεί χρόνια! Γιατί δεν παίρνατε τηλέφωνο πριν έρθετε? Γιατί πίστευα το site ενημερώνεται !....
Κύριε Πρόεδρε :
Η βγάλτε το δρομολόγια από το site ή ενημερώστε το site( τουλάχιστον με τα δρομολόγια Λαμίας - Αθήνας ). Κρίμα να ταλαιπωρείτε κόσμος με ανύπαρκτα δρομολόγια που έχετε στο site του ΚΤΕΛ Φθιώτιδας

Στό Σύνταγμα

Μετά από δυο ημέρες διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, η απορία που ακούγεται από πάρα πολλά στόματα είναι''γιατί έπρεπε να περιμένουμε περισσότερο από ένα χρόνο για να γίνει αυτό''; Αλήθεια, γιατί;

Γιατί οι πολίτες μιας χώρας που χρεοκόπησε έπρεπε να κάνουν για περισσότερο από έναν χρόνο ξεχωριστές πορείες -ξεκινώντας από τριάντα διαφορετικά σημεία-, για να φτάσουν στο Σύνταγμα και να διαμαρτυρηθούν για τα ίδια κοινά αιτήματα;

Γιατί χώριζαν τους πολίτες και τους εξέθεταν σε προβοκάτσιες, εγκληματικές ενέργειες και στην αστυνομική βαρβαρότητα;

Πόσοι συμπατριώτες μας θα ήταν σήμερα ζωντανοί, αν οι συγκεντρώσεις γίνονταν στο Σύνταγμα;

Πόσο πιο αποτελεσματικές θα ήταν οι διαδηλώσεις μας αν γίνονταν κατευθείαν στο Σύνταγμα;

Εν τέλει, ποιοι δεν ήθελαν να γίνουν μεγάλες και κοινές διαδηλώσεις στο Σύνταγμα;

Αυτά το ερωτήματα πρέπει να απευθυνθούν σε ηγεσίες κομμάτων και στους προέδρους των συνδικάτων. Αυτοί χώρισαν τους πολίτες. Ας πρόσεχαν, βέβαια, και εκείνοι οι πολίτες που δέχονται να είναι σε κοπάδια.

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2011 έγραφα «…κατέληξα στο συμπέρασμα πως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου που θέλει να διαμαρτυρηθεί, θέλει να αντιδράσει και δεν ξέρει πώς. Είναι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα. Δηλαδή, είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, γιατί, αν μετά τη χρεοκοπία της χώρας και την πλήρη ατιμωρησία, είσαι ακόμα ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία, το πιθανότερο είναι πως είσαι εντελώς κάθαρμα ή εντελώς καθυστερημένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να πάνε βόλτες με το ΠΑΜΕ, ούτε είναι διατεθειμένοι να ενημερωθούν για όλες τις τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ – αυτό που θέλουν είναι να πάνε στο γαμωΣύνταγμα και να διαδηλώσουν. Φυσικά, μόλις πέσουν τα πρώτα δακρυγόνα, δεν ξέρουν κατά πού να κάνουν… « .

Και παρακάτω στο ίδιο κείμενο:''Αν θέλουμε να περικυκλώσουμε τη Βουλή και να μείνουμε εκεί, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε πορείες ως το Σύνταγμα – μπορούμε να συναντηθούμε κατευθείαν στο Σύνταγμα''.

Τελικά, οι πολίτες βρήκαν μόνοι τους τον τρόπο και έφτασαν στο Σύνταγμα – βρήκαν και τον τρόπο να παραμείνουν στο Σύνταγμα, και να διαδηλώνουν χωρίς να ανοίξει μύτη.

Δεν θα κάνω ανάλυση του τι συμβαίνει αυτές τις δυο ημέρες στο Σύνταγμα, ούτε θα περιγράψω τις ''φυλές'' των διαδηλωτών, λες και πρόκειται για άρθρο του «Κλικ» το 1989 και όχι για ένα λαό που διαδηλώνει – βρίσκω τραγικά γελοίους όσους έσπευσαν να αναλύσουν με περισπούδαστα άρθρα και φανφάρες το «φαινόμενο των αγανακτισμένων», και, βέβαια, πρόκειται για ανθρώπους, οι οποίοι δεν βρέθηκαν στο Σύνταγμα.

Θέλω, όμως, να κάνω μια παρατήρηση. Δεν είναι αλήθεια πως οι πολίτες που διαδηλώνουν στο Σύνταγμα δεν έχουν κοινά αιτήματα. Το βασικό κοινό αίτημά τους είναι ξεκάθαρο: «Να φύγετε». Πόσο πιο ξεκάθαρο μπορεί να είναι ένα αίτημα; Εκτός, αν κάποιος πιστεύει πως οι πολίτες συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα και διαδηλώνουν επί ώρες για χαβαλέ.

Σε όλες τις χώρες που χρεοκόπησαν, οι πολιτικοί που ήταν υπεύθυνοι είδαν την πόρτα της εξόδου από την πολιτική και τη χώρα ή οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Η Ελλάδα -μέχρι σήμερα- αποτελεί παγκόσμια εξαίρεση.

Η χώρα έχει χρεοκοπήσει, ό,τι απέμεινε ξεπουλιέται, οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν ατιμώρητοι -και στις θέσεις τους-, και το μέλλον της χώρας είναι μαύρο. Ναι, η Ελλάδα «κάηκε». Οι πολίτες ξέρουν πως αυτοί που την έκαψαν πρέπει να φύγουν. Και το απαιτούν. Είναι μια απόλυτα λογική αντίδραση. Έτσι κάνουν όλοι οι λαοί του κόσμου.

Έχει τεράστια διαφορά το αν η χώρα θα συνεχίσει με τις ίδιες «μούρες» που την ξέσκισαν ή, αν τη θέση τους θα πάρουν νέα, ικανά και υγιή πρόσωπα. Μια γυναίκα που τρώει κάθε μέρα ξύλο από τον άντρα της και συνεχίζει να μένει μαζί του είναι διαφορετική από μια γυναίκα που θα φάει ξύλο από τον άντρα της, θα τον καταγγείλει και θα τον εγκαταλείψει. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Επίσης, είναι και θέμα εξυπνάδας – αν σε έδειρε χτες και προχτές, θα σε δείρει και αύριο. Εκτός αν σου αρέσει να σε δέρνει – τότε αλλάζει.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη -και χωρίς να έχω την ικανότητα να ερμηνεύσω τις προθέσεις χιλιάδων διαφορετικών ανθρώπων-, έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας έχει αντιληφθεί πως η επόμενη ημέρα για την Ελλάδα θα πολύ διαφορετική.

Ξέρουν πως η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη αλλά ξέρουν, επίσης, πως η Ελλάδα της επόμενης ημέρας δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να κυβερνάται από τα πολιτικά τζάκια και τις παρεούλες που την διέλυσαν.

Η Ελλάδα της επόμενης ημέρας δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να ενημερώνεται από τα ΜΜΕ του εθνικού εργολάβου Μπόμπολα. Η Ελλάδα της επόμενης ημέρας δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να τρώει στη μάπα την Τρέμη, τον Πρετεντέρη και όλον αυτόν τον άθλιο και εμετικό θίασο. Αυτή ήταν η Ελλάδα του χτες. Είναι η Ελλάδα που φεύγει. Μαζί της φεύγουν και όλοι αυτοί.

Οι διαδηλώσεις στο Σύνταγμα -και σε πλατείες άλλων ελληνικών πόλεων- συνεχίζονται. Το μόνα μας όπλα είναι η ενότητα, η αλληλεγγύη και το να καταλάβουμε, επιτέλους, πως είμαστε ένας λαός. Ένας – όχι πενήντα διαφορετικο.

pitsirikos