Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Στην δικαιοσύνη προσέφυγε η Πρωτοβουλία για την ανομία στην Λαμία

Σήμερα 23/6/2011 μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Λαμία και την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει την νομοθεσία και την ορθή διαχείριση των ελεύθερων χώρων, μέλη της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας κατέθεσαν μήνυση κατά του Δημάρχου Λαμιέων, του αρμόδιου Αντιδημάρχου και κάθε άλλου υπεύθυνου, για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της μήνυσης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ


ΜΗΝΥΣΗ

ΚΑΤΑ
Των : 1] κου Δημάρχου Λαμίας του Δήμου Λαμιέων, κατοίκου Λαμίας, οδός Σκληβανιώτη 8,
3] κου Αντιδημάρχου σε θέματα Περιβάλλοντος και χειρισμού των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαμιέων, κατοίκου Λαμίας, οδός Λεωνίδου 9-11 και
3] κάθε άλλου υπευθύνου.

Λαμία, 23/6/2011


Οι ως άνω μηνυόμενοι είναι ο μεν πρώτος Δήμαρχος, ο δε δεύτερος αντιδήμαρχος σε θέματα Περιβάλλοντος [καθαριότητα, ΧΥΤΑ, άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, ευθύνη κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων καθαριότητας, πράσινο] και αρμόδιος χειρισμού των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαμιέων, από την 1/1/2011 και με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 31/12/2014.
Εκ της ιδιότητάς τους οι μηνυόμενοι είναι υπεύθυνοι για την χορήγηση αδειών σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως επίσης για τον έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας των όρων λειτουργίας αυτών, μέσω των υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων του οποίου προΐστανται.
Επίσης, οι ανωτέρω χορηγούν άδειες για την χρήση κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα για την τοποθέτηση συγκεκριμένου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων σε συγκεκριμένους και σαφώς προσδιορισμένους δημόσιους χώρους, καθώς και για τον έλεγχο τήρησης των όρων της ως άνω αδείας.
Όμως αν και σύμφωνα με το προεκτιθέμενα οι ανωτέρω φέρουν την αρμοδιότητα και την αντίστοιχη ευθύνη - ήδη εδώ και έξι [6] μήνες - δεν έχουν προβεί - ούτε έχουν διατάξει τα αρμόδια προς αυτό όργανα του Δήμου [Δημοτική Αστυνομία, Υγειονομική Υπηρεσία κ.λ.π.] να προβούν -στους αναγκαίους ελέγχους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης μας και ειδικότερα :
Α] ως προς την τήρηση των όρων χρήσεως μουσικής και των διατάξεων περί ηχορύπανσης,
Β] ως προς την τήρηση των όρων τοποθέτησης τραπεζο-καθισμάτων σε κοινόχρηστους [δημόσιους] χώρους και συγκεκριμένα σε σχέση με τον αριθμό αυτών και τον χώρο τοποθέτησής τους,
Γ] ως προς την κατασκευή – τοποθέτηση μονίμων υαλοπετα-σμάτων και άλλων σταθερών κατασκευών σε κοινόχρηστους [δημόσιους] χώρους.
Η ως άνω αδράνεια της δημοτικής αρχής και κατά συνέπεια των μηνυομένων προκύπτει σαφώς από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους κεντρικούς δρόμους της πόλεώς μας – ειδικά μάλιστα στους πεζοδρόμους - όπως ενδεικτικά στην οδό Ρήγα Φεραίου, στην οδό Καραϊσκάκη [στο τμήμα από την οδό Ροζάκη – Αγγελή έως την Πλατεία Λαού] και στον πεζόδρομο της Πλατείας Ελευθερίας, όπου έχει καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα το σύνολο του πλάτους του οδοστρώματος, αφήνοντας ελάχιστο ή κατά περίπτωση και καθόλου χώρο για την διέλευση των διερχομένων.
Επιπλέον αν και αρμόδιοι ως προς αυτό δεν προωθούν στα αρμόδια όργανα του Δήμου Λαμιέων του οποίου προΐστανται, όπως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία Πρόεδρος ο δεύτερος των μηνυομένων, τις ήδη βεβαιωμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου υποθέσεις παραβάσεις των όρων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να επιβληθούν σύμφωνα με το Νόμο οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ειδικότερα και προς απόδειξη των κωλυσιεργίας των μηνυομένων, αναφέρουμε την περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος [καφετέρια – μπάρ] στην Πλατεία Ελευθερίας για την οποία έχει βεβαιωθεί παράβαση των όρων λειτουργία της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και έχει συνταχθεί εισήγησή για την επιβολή των προβλεπόμενων από το Νόμο Διοικητικών κυρώσεων ήδη από 24/9/2010, αλλά το θέμα ήρθε προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από τον Πρόεδρο και δεύτερο των μηνυομένων, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξή της μόλις την 2/6/2011, οπότε με πρόταση του ιδίου του Προέδρου αυτή και δεύτερου των μηνυομένων αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεως για επόμενη συνεδρίαση, όπως επίσης το αυτό συνέβη και στην συνεδρίαση της 21/6/2011,όχι μόνο για το προαναφερόμενο κατάστημα, αλλά και για δέκα εννέα(19) άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
Επειδή, λοιπόν κατά επανάληψη οι μηνυόμενοι υπό την ιδιότητάς τους, ως Δήμαρχος ο πρώτος και αρμόδιος Αντιδήμαρχος ο δεύτερος, αρνούνται με διάφορα τεχνάσματα και με συνεχείς αναβολές να ελέγξουν τις ως άνω παράνομες συμπεριφορές ως και να επιβάλουν τις νόμιμα προβλεπόμενες ποινές για τις βεβαιωμένες εξ αυτών περιπτώσεις.
Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι οι μηνυόμενοι έχουν τελέσει τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και παράβασης καθήκοντος [άρθρ. 239 περ. β & 259 Π.Κ.].
Επειδή λοιπόν, πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους για τα ανωτέρω αδικήματα.
Επειδή ως δημότες του Δήμου Λαμιέων και κάτοικοι Λαμίας νομιμοποιούμαστε στην υποβολή της παρούσας μηνύσεως [άρθρ. 36, 42 Κ.Π.Δ.].
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας.
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των ανωτέρω για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και παράβασης καθήκοντος [άρθρ. 239 περ. β & 259 Π.Κ.].
Να μας χορηγηθεί θεωρημένο αντίγραφο της παρούσης μηνύσεως.
Ως μάρτυρες προτείνουμε τους :
1] Παναγιώτη Στασινό του Σταμάτη κάτοικο Λαμίας,
2] Γεώργιο Παλαμιώτη, κάτοικο Λαμίας,
και
3] Μητροπολίτη Φθιώτιδος κο Νικόλαο, κάτοικο Λαμίας.-

οι Μηνυτές
1. Ιωάννης Κούτσικος
2. Στέφανος Σταμέλλος
3. Αντωνία Βογιατζή
4. Λεωνίδας Κωστόπουλος
5. Δημήτριος Κοντογιάννης
6. Δημήτριος Καλοδήμος
7. Γεώργιος Γιάννακας
8. Ιωάννη Κύρκος


3 σχόλια:

 1. Μπράβο και τους. Έχουν τα συγχαρητήρια μου!!!

  Αυτά από έναν Έλληνα του εξωτερικού που θλίβεται βλέποντας τη πόλη του σε αυτή τη κατάσταση. Προφανώς όμως από ότι βλέπω παραπάνω κάποιοι έχουν τη τριτοκοσμικότητ α στο αίμα τους...

  υ.γ. Και για να μη κοροϊδευόμαστε. Οι καφετέριες έφαγαν αρκετό παντεσπανάκι και συνεχίζουν να τρώνε (πόσο είπαμε πως έχει ο καφές και η μπύρα στη Λαμία; Και πόσο στη Βαρκελώνη, Τη Κολωνία και το Λονδίνο;.). Ένα σωρό άεργοι τρώνε εδώ και χρόνια από αυτή τη δουλειά (έχοντας ανασφάλιστους πιτσιρικάδες στη δούλεψη τους) παραβιάζοντας συστηματικά τους νόμους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μα καλα σε αυτη την πολη που ζουμε το μονο που λειτουργει ειναι οι καφετεριες μεχρι και η κουτση μαρια ανοιξε ενα καφενε και περιμενει να τα κονομησει . Τελικα κυριοι το προβλημα ειναι οτι τα καφε της λαμιας εχουνε αντικαταστησει ολες της υπολοιπες επιχειρησεις θες φαγητο θα φας, θες ποτο θα πιεις, θες καφε θα πιεις, θες μουσικη θα ακουσεις, θες live θα το εχεις, τι αλλο θελετε επιτελους αυτοι τα εχουνε ολα σε λιγο θα πουλανε και μαλλι της γριας και χαλβα φαρσαλων . Κυριοι αρμοδιοι εχει ξεφυγει απο τα χερια σας το συγκεκριμενο θεμα , ο καθενας κανει οτι γουσταρει οπως του αρεσει και δεν δινει λογο σε κανεναν δεν τον νοιαζει αν αλλες επιχειρησεις κλεινουν και αυτο γινεται γιατι αυτοι τα προσφερουνε ολα . Αυτο δεν ειναι ανταγωνισμος αυτο ειναι εγω θα τα αρπαξω ολα απο ολους τουσ κλαδους και εσεις κλειστε τα . Να εφαρμοστει ο νομος και οχι να χρησιμοποιειται το παραθυρακι που εσεις εχετε δημιουργησει και τους καλυπτετε με την ηχορυπανση με τα stant και με τα φαγητα αμφιβολου προελευσεως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΗΤΣΑΡΑΣ24/6/11, 2:06 μ.μ.

  ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ, ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 15.000 - 20.000€!!!
  ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΛΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΚΑΠΟΙΟΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ, WANNA BE, ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΣΙΩΠΗΡΑ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή