Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Το πρόβληµα είναι ότι δεν είµαστε σοβαροί! (του Χρήστου Αλεξανδρή)

Η ώρα της αλήθειας για τις δυνατότητες του σκουπιδότοπου της Λαµίας να “φιλοξενεί” εκτός από τα απορρίµµατα της πόλης και τα σκουπίδια από γειτονικούς ∆ήµους έφθασε µέσα από ένα µπαράζ αποκαλύψεων από τον ίδιο τον ∆ήµαρχο Νίκο Σταυρογιάννη.

Οι ευθύνες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα ο σκουπιδότοπος βαραίνουν αναµφίβολα την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή που όλα αυτά τα χρόνια όχι µόνο δεν έκανε τίποτα για να εκσυγχρονίσει τον
σκουπιδότοπο και να τον µετατρέψει σε ΧΥΤΑ µε τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα τέτοιο έργο και τα περιβαλλοντικά κριτήρια που πρέπει να πληροί, αλλά αντίθετα προσπαθούσε επιµελώς να κρύψει τα προβλήµατα κάτω από το χαλί της αδράνειας και της αναβλητικότητας.

Την ίδια ώρα που οι µελετητές έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις περιορισµένες δυνατότητες του σκουπιδότοπου τον οποίο χαρακτήριζαν κορεσµένο και ζητούσαν από τη ∆ηµοτική Αρχή την εξεύρεση καινούριου χώρου εναπόθεσης των απορριµµάτων ο πρώην ∆ήµαρχος Γιώργος Κοτρωνιάς υπέγραφε συµβάσεις συνεργασίας µε τους άλλους γειτονικούς ∆ήµους για να παίρνει τα σκουπίδια επιβαρύνοντας ακόµη περισσότερο τη λειτουργία του σκουπιδότοπου και σπρώχνοντας την κατάσταση στα άκρα.

Μία ευθύνη όµως έχει και η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή η οποία µε την ανάληψη των καθηκόντων της προχώρησε σε νέα συµφωνία µε το ∆ήµο Καρπενησίου για τη µεταφορά των σκουπιδιών στο σκουπιδότοπο της Λαµίας. Από τη στιγµή που γνώριζε το εκρηκτικό πρόβληµα και ότι ο σκουπιδότοπος βρίσκεται στα όριά του δεν θα έπρεπε να προχωρήσει σε συµφωνίες που φορτώνουν µε µεγαλύτερο όγκο απορριµµάτων τη λειτουργία του.

Θεωρούµε ότι δεν υπερβάλλουµε στην κρίση µας γιατί το συγκεκριµένο ΧΥΤΑ παρουσίασε ως «βραδυφλεγή βόµβα» - κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία ο ίδιος ο ∆ήµαρχος Λαµιέων Νίκος Σταυρογιάννης στην άτυπη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Σταυρογιάννης πρόκειται για έναν σκουπιδότοπο στον οποίο δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις προδιαγραφές της συµπίεσης και χωµατοκάλυψης των σκουπιδιών και φυσικά ούτε λόγος για τη συλλογή των στραγγισµάτων και την παγίδευση των βιοαερίων, που είναι απειλή για κάθε είδους ζωή σε ακτίνα πολλών χιλιοµέτρων, ανάλογα µε το αν καταλήγουν σε κάποιον υδροφόρο ορίζοντα ή µεταφέρονται µε τον αέρα αντίστοιχα!
Επιπλέον η υπερκάλυψη του υπάρχοντος χώρου αποτελεί απειλή και για την ασφάλεια του προσωπικού που πάνω στα σκουπίδια προσπαθεί να στοιβάξει νέα σκουπίδια, µε ότι συνεπάγεται για τον κίνδυνο της σωµατικής τους ακεραιότητας συν βέβαια την έκθεσή τους σε πιθανή υπερσυγκέντρωση επικίνδυνων αερίων.

∆υστυχώς στην άτυπη συνεδρίαση
προτίµησε να απουσιάσει η δηµοτική παράταξη του κ. Κοτρωνιά προβάλλοντας ενστάσεις για τη διαδικασία. Αυτό που µετρά δηλαδή για την παράταξη που διαχειριζόταν τα δηµοτικά πράγµατα επί 16 χρόνια δεν είναι η ουσία αλλά το τυπικόν του πράγµατος. ∆εν είχε άραγε το πολιτικό θάρρος και την δηµοκρατική ευαισθησία η παράταξη του κ. Κοτρωνιά να υποστηρίξει την πολιτική της στο ∆ήµο και µάλιστα σε ζητήµατα που αφορούν την δηµόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος;

Μπορεί όµως η παράταξη του πρώην ∆ηµάρχου να αποχώρησε από τη συζήτηση, παραβρέθηκαν όµως σ'αυτή δύο ∆ηµοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι στις τοποθετήσεις τους επιβεβαίωσαν δύο πράγµατα.
Τόσο ο κ. Τσώνης όσο και ο κ. Ζώης χαρακτήρισαν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ κακή, ενώ ο κ. Τσώνης που είναι Πρόεδρος στην Επιτροπή για το διαγωνισµό των δύο νέων κυττάρων, είπε ότι δε βλέπει να ολοκληρώνεται η διαδικασία πριν τα µέσα του 2015. Και αυτό γιατί το έργο διεκδικούν 7 εταιρίες που συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Θα είµαστε τυχεροί δηλαδή εάν το έργο δεν απενταχθεί.

Όµως στο θέµα του ΧΥΤΑ Λαµίας τι ακριβώς έκαναν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος; Γνώριζαν την ύπαρξη του προβλήµατος αλλά για κάποιους λόγους δεν µιλούσαν ή µήπως περίµεναν να αλλάξει η ∆ηµοτική Αρχή στο ∆ήµο για να δράσουν αποφασιστικά απειλώντας ακόµη και µε την επιβολή προστίµων.

Σε κάθε περίπτωση το συµπέρασµα που καταλήγει ο κάθε καλοπροαίρετος πολίτης που δεν υπηρετεί συµφέροντα, ούτε άλλες σκοπιµότητες είναι ότι απουσιάζει η σοβαρότητα και η υπεύθυνη αντιµετώπιση των προβληµάτων σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας.


Χρήστος Αλεξανδρής
στον Λαμιακό Τύπο της 6/12/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου