Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Λήξη εγγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του δήμου Λαμιέων στις 22/6/2015

Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων ανακοινώνει ότι λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2015-2016.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας:

Α΄ Παιδικός Σταθμός, Υψηλάντη & Μακροπούλου, τηλ: 22310-22348
Β΄ Παιδικός Σταθμός,  Αθηνών 32, τηλ: 22310-26512
Γ΄ Παιδικός Σταθμός,  Πιστόλη & Αδάνων 8 – Νέα Μαγνησία, τηλ: 22310-28652
Δ΄ Παιδικός Σταθμός,  Αρκαδίου 6, τηλ: 22310-32969
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός, Νήσου Ρω – Καλύβια, τηλ: 22310-29357
Ζ΄  Παιδικός Σταθμός, Αγίας Παρασκευής & Κ. Γαλανού – Γαλανέϊκα, τηλ: 22310-52337
Η΄ Παιδικός Σταθμός, Σταυρός, τηλ: 22310-61705.
Η εξυπηρέτηση των δημοτών για λήψη εντύπων και για την κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφών θα γίνεται καθημερινά από 08.00 πμ-13.00 μμ.
Δικαιολογητικά εγγραφών:
Αίτηση γονέα.
Ληξιαρχική πράξη ή  Πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου.
Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων προκειμένου για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα.
Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, έλεγχος προβλεπόμενου εμβολιασμού καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.
Πρόσθετα δικαιολογητικά για τις αλλοδαπούς γονείς:
Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα τις, τις αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Δικαιολογητικά επανεγγραφών:
Αίτηση επανεγγραφής
Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και αντίγραφο πρόσφατων ενσήμων τρέχοντος έτους, προκειμένου για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα.
Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου