Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Στα δικαστήρια θα κριθούν τα ρουσφέτια της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων

Για ρουσφετολογικές προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων κατηγορούνται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου 2010.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο υπήρξαν 9 παράνομες προσλήψεις χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής και χωρίς οι προσληφθέντες να δικαιούνταν τις εργασιακές αυτές θέσεις.

Συγκεκριμένα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης λόγω ''ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση'' αποφάσισε ''να παρασταθεί στην ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων, αξιώνοντας αποζημίωση, ενδεικτικά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης της ,λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του, και της αξιοπιστίας της με ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της κάθε προκληθείσας περιουσιακής της ζημίας''.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου