Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσληψη καθηγητών για το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας

Ο Δήμαρχος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι), συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που εδρεύει στην Λαμία, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Μουσικών (Καθηγητής Πιάνου) μερικής απασχόλησης εβδομαδιαίας απασχόλησης 25 ωρών)
1 ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Μονωδίας) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών)
1 ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Όμποε – Θεωρητικά (Υποχρεωτικά & Ανώτερα) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 15 ωρών)
1 ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Ντραμς) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 16 ωρών)
1 ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Φλάουτου) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 12 ωρών)
1 ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Βιολιού-Βιόλας με παράλληλη συμμετοχή στην ορχήστρα εγχόρδων) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 23 ωρών)
1 ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Βιολιού με παράλληλη συμμετοχή στην ορχήστρα εγχόρδων) μερικής απασχόλησης(εβδομαδιαίας απασχόλησης 18 ωρών)
1 ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Κλασσικών Κρουστών) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 12 ωρών)
1ΔΕ Μουσικών (Καθηγητής Βιολοντσέλου) μερικήςαπασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 3 ωρών)
Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην έδρα του Δημοτικού Ωδείου (Αχιλλέως και Δυοβουνιώτη, Λαμία) του Δήμου Λαμίας την 29/09/2014 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου