Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Λαμία:''Δεν δικαιολογείται ''σιωπηρή απόρριψη'' των προσφυγών για τα σκουπίδια.Επιβάλλεται προσφυγή στο άρθρο 152 και αναθεώρηση της Νομοθεσίας'' (του Γιάννη Στρωματιά)

Ο ισχύων νόμος για τους δήμους(Καλλικράτης-νόμος Γιάννη Ραγκουση) ορίζει ότι αρμόδιος για τον έλεγχο των θεσμικών οργάνων των δήμων (Δημοτικού Συμβουλίου-Οικονομικής Επιτροπής κλπ.) είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας, και μέχρι να θεσπιστεί τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που προΐσταται διοικητικά και εδρεύει σε κάθε μια από τις επτά (7) υπάρχουσες διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Αρχικά την θέση αυτή κατείχε πολιτικό πρόσωπο τοποθετημένο από την εκάστοτε κυβέρνηση,πλην όμως το Υπουργείο Εσωτερικών,μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ανέθεσε πλέον την πραγματικά υπεύθυνη αυτή θέση,λανθασμένα κατά την γνώμη μου, σε ανώτερο κρατικό υπάλληλο που προέρχεται από την διοίκηση.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,που είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας,σύμφωνα με τα παραπάνω,των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του Δήμου Λαμιέων, ''απέρριψε σιωπηρά'' τέσσερες(4) ,αν δεν κάνω λάθος,προσφυγές των παρατάξεων της μειοψηφίας κατά αντίστοιχων αποφάσεων της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου,με τις οποίες προέβαλλαν ενστάσεις σχετικά με το πολύ σοβαρό ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, που ταλάνισε τελευταία την τοπική κοινωνία του Δήμου Λαμιέων , καθώς και για παρεμπίπτοντα ζητήματα λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου κατά την λήψη των αποφάσεων.

Η σχετική ''σιωπηρή απόρριψη'',με την πάροδο άπρακτης της δίμηνης προβλεπόμενης προθεσμίας, συνιστάται στην μη ουσιαστική απάντηση του ελεγκτή νομιμότητας στις ασκηθείσες προσφυγές,οπότε πιθανολογείται ότι δεν εξετάστηκαν καθόλου οι προσφυγές ή κρίθηκε ότι παρέλκει η λήψη απόφασης (θετική ή αρνητική για τους προσφεύγοντες).

Η ''σιωπηρή απόρριψη'' δεν είναι δυνατόν όμως σε μια ευνομούμενη πολιτεία να προκρίνεται από την διοίκηση ή μη μόνον για λόγους δημοσίου συμφέροντος και καλώς ευνοούμενης υπηρεσιακής προστασίας των δημοσίων λειτουργών,για την περίπτωση που από μεγάλο φόρτο εργασίας ή έλλειψη προσωπικού ή για άλλες αντικειμενικές δυσκολίες δεν προλαβαίνει να το εξετάσει.

Οι σχετικές λοιπόν αποφάσεις (θετικές ή αρνητικές) που αφορούν
μάλιστα ένα μείζον θέμα,ήτοι της αποκομιδής των απορριμάτων, έπρεπε να έχουν ληφθεί μετά από την ουσιαστική εξέταση των προσφυγών και δεν δικαιολογείται,κατά την ταπεινή μου γνώμη, ''σιωπηρή απόρριψη''.....

Επιβάλλεται έτσι η άσκηση προσφυγής κατά των ανωτέρω ''αποφάσεων'' από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων στην επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006.....
Το θέμα επίσης πρέπει να απασχολήσει πολιτικά την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τέλος είναι αναγκαία πλέον η θέσπιση του Ελεγκτή Νομιμότητας,όπως έχει προβλεφτεί στον Καλλικράτη, και μέχρι τότε η τροποποίηση της νομοθεσίας και η επαναφορά στην θέση αυτή πολιτικού προσώπου με προεξάρχουσες γνώσεις διοικητικού δικαίου.......

Γιάννης Στρωματιάς
Πρώην Αυτοδιοικητικός Δήμου Λαμιέων
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου