Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Παράταση για την κατάρτιση οικονομικών πινάκων από τους ΟΤΑ για το Μεσοπρόθεσμο 2016-2019

Έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 παρατείνεται η προθεσμία που έχουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα Νομικά τους Πρόσωπα για την κατάρτιση και συμπλήρωση οικονομικών μεγεθών για τα έτη 2016 – 2019, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 2019.
Αναλυτικότερα, η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (την οποία μπορείτε να δείτε ολόκληρη ΕΔΩ) αναφέρει:
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της πληθώρας των ερωτημάτων που προέκυψαν για την ορθή συμπλήρωση των πινάκων καθώς και της εν γένει δυσκολίας για τις, κατά το δυνατόν, ρεαλιστικότερες εκτιμήσεις οικονομικών μεγεθών για τα έτη 2016 έως 2019, η προθεσμία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας παρατείνεται έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015.


Επιπλέον, για την υποστήριξή σας επί διάφορων τεχνικών ζητημάτων κατάρτισης των πινάκων καθώς επί λοιπών γενικών ερωτήσεων που συγκεντρώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά θα αναρτώνται Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή «Υπουργείο / Συχνές Ερωτήσεις / Κατάρτιση ΜΠΔΣ 2016-2019».

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή Το Υπουργείο/Έγγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου