Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ορατοί οι κίνδυνοι για το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ Λαμίας-H επιστολή ''βόμβα'' της Ευρωπαικής Επιτροπής
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Τηλ 2231045910 6937378138 6932837696
Προσπαθώντας να καταλάβουμε τι σχεδιάζεται
για τη διαχείριση των αποβλήτων…

Συζητιέται στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα που αφορά στην «υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ” στο ΕΣΠΑ 2014-2020.»

Υπενθυμίζουμε - και ενημερώνουμε ταυτόχρονα - ότι έχουμε απευθυνθεί με την από 3-8-2016 επιστολή μας στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζητώντας ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου, αλλά δε λάβαμε ποτέ απάντηση.  Η αγωνία μας εστιαζόταν στην απώλεια των κονδυλίων του προηγούμενου ΕΣΠΑ και στο πρόβλημα της απόστασης από τα όρια του γειτονικού λατομείου αδρανών υλικών εντός της Λατομικής Περιοχής, ενώ ο διαγωνισμός του έργου ήταν σε εξέλιξη.  Σήμερα γίνεται ξεκάθαρο πια ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ χάθηκαν, αλλά δεν παίρνουμε απάντηση για το πρόβλημα της απόστασης.

Στην εισήγηση γίνεται λόγος ότι έχει ήδη υποβληθεί πρόταση προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης, από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  για την πράξη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ».  Στην ίδια επιστολή που είχαμε απευθύνει και στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ είχαμε ζητήσει ενημέρωση και για την ωρίμανση αυτού του έργου, το οποίο περιλαμβάνεται στον ΠΕΣΔΑ, αλλά δεν γνωρίζαμε κανένα στοιχείο. Δεν γνωρίζαμε καταρχήν τη θέση του, το σχεδιασμό ή και το κόστος του.  ΟΠεριφερειακός ΦΟΔΣΑ μας απάντησε στις 9/8 ότι έχει υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ ύψους 31 εκ ευρώ και ότι η θέση του έργου είναι όμορη του ΧΥΤΑ, αλλά χωρίς επαρκή στοιχεία για το σχεδιασμό του έργου.  

Για το λόγο αυτό επανήλθαμε με νέο αίτημα στις 29/8 ζητώντας την προμελέτη του έργου και την περιβαλλοντική του αδειοδότηση, γιατί δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα ενημέρωση για το συγκεκριμένο έργο.  Επίσης, επειδή στην απάντηση του ΦΟΔΣΑ γινόταν λόγος για μεταβατική περίοδο διαχείρισης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ με έργα και δράσεις Διαλογής στην Πηγή(ΔσΠ) και έργο ενδιάμεσης λύσης με κινητή μονάδα διαλογής και κομποστοποίησης, ζητήσαμε τις μελέτες και για τα συγκεκριμένα έργα και δράσεις. Στην ίδια επιστολή τονίσαμε τις ανησυχίες μας για το έργο της διευθέτησης και της επέκτασης κυττάρου όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την απόσταση από τη λατομική περιοχή και πώς προτίθενται να το ξεπεράσουν.  

Δυστυχώς, παρά την αρχικά καλή ανταπόκριση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, δεν λάβαμε απαντήσεις σε όσα ζητήσαμε και είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι όσον αφορά τα έργα και τις δράσεις της ΔσΠ, τα έργα και τις δράσεις της μεταβατικής περιόδου, το στάδιο ωρίμανσής τους αλλά και το σχεδιασμό του έργου της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ  Λαμίας, το οποίο επικαλείστε στην εισήγησή σας λίγο πολύ ως  την απόλυτη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.  Το μόνο που καταλαβαίνουμε και από την εισήγηση είναι, ότι θα κατασκευαστεί στη θέση του ΧΥΤΑ.  Άρα στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ πρόκειται να κατασκευαστεί η επέκταση του κυττάρου και το έργο της ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Λαμίας. Επομένως υποβάλλονται δύο προτάσεις στο ΕΣΠΑ χωρίς να έχει λυθεί το θέμα της απόστασης από τη λατομική περιοχή, γεγονός που μπορεί να επισύρει σοβαρές καθυστερήσεις ακόμη και ακύρωση των έργων.    

Επίσης, ενώ συνέχεια γίνεται λόγος για έργα και δράσεις ΔσΠ, δεν βλέπουμε καμία κινητικότητα σε αυτή τη κατεύθυνση.   Γνωρίζετε όμως ότι στις 30/8 στάλθηκε επιστολή “βόμβα" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εφιστά την προσοχή της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με "την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και τη θέσπιση των μέτρων  για την επίτευξη των στόχων του 2020 σχετικά με την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και ειδικότερα την υποχρέωση διασφάλισης της χωριστής συλλογής".  Δεν αποτελεί όμως ένα ακόμη ευχολόγιο, όπως συνηθίσαμε μέχρι τώρα να αντιμετωπίζουμε παρόμοιες παρεμβάσεις από την ΕΕ, αλλά θέτει ευθέως θέμα μη χρηματοδότησης νέων ΧΥΤΥ και μονάδων επεξεργασίας παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν "τηρούνται πλήρως οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, όταν οι πόροι της ΕΕ στηρίζουν έργα διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε έργα στην κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων "  Χαρακτηρίζει τις ΜΕΑ "μη βέλτιστες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων" και προτρέπει να δοθούν κίνητρα "στις αρμόδιες αρχές και στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων να ανέβουν σε υψηλότερες βαθμίδες της ιεράρχησης αποβλήτων και να απομακρυνθούν από την τρέχουσα εξάρτηση από την υγειονομική ταφή και τις λύσεις στο τελικό στάδιο επεξεργασίας αποβλήτων (μονάδες ΜΒΕ και αποτεφρωτήρες)".  

Αυτή τη στιγμή η τρέχουσα πρόσκληση του ΕΣΠΑ, στην οποία έχουν υποβληθεί οι δύο προτάσεις για χρηματοδότηση κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση των συστάσεων της επιστολής της ΕΕ.  Διαθέτει ελάχιστους πόρους στη ΔσΠ, μόλις 23 εκ, και τη μερίδα του λέοντος, 250 εκ, σε έργα ΜΕΑ/ΧΥΤΥ.  Η Περιφέρεια διαθέτει επίσης ελάχιστους πόρους για έργα ΔσΠ, μόλις 11 εκ, άρα δεν διαβλέπουμε πώς θα εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, που θέτει η ΕΕ, για έργα και δράσεις στην κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως είναι καταρχήν η πρόληψη, και μετά η επαναχρησιμοποίηση και η ΔσΠ.

Έχοντας επαναπαυθεί στο ότι θα καταφέρουμε για μια ακόμη μια φορά να ξεγελάσουμε τους Ευρωπαίους και να κάνουμε τα ελάχιστα όσον αφορά την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων και ότι η ουσιαστική λύση θα δοθεί από τα μεγάλα έργα της λεγόμενης "ολοκληρωμένης διαχείρισης" κινδυνεύουμε να τεθεί θέμα ασυμβατότητας της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ με τις κατευθύνσεις της ΕΕ με συνεπαγόμενο χάσιμο πολύτιμου χρόνου ή ακόμη χειρότερα ενταγμένα έργα να μην χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας παρακολουθούν πώς κινούμαστε και είναι πλέον καιρός οι δήμοι, ο ΦοΔΣΑ και η Περιφέρεια να αφήσουν τις υπεκφυγές και να πιέσουν την κεντρική κυβέρνηση στη σωστή κατεύθυνση, γιατί το μπαλάκι των σκουπιδιών θα γυρίσει πίσω∙ και αυτοί θα υποστούν τις συνέπειες των μέχρι τώρα ανορθολογικών επιλογών.Η τοποθέτηση του Παναγιώτη Στασινού, δημοτικού συμβούλου της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών , κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος ΄΄ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»  ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020’’,στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων της 28ης Σεπτεμβρίου 2016.

Διαβάστε την επιστολή “βόμβα" (30/8/2016) των Γενικών Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Walter Deffaa και  Daniel Calleja προς τον Πρέσβη της Ελλάδας Ανδρέα Παπασταύρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου