Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Επιστολή στον ΦΟΔΣΑ για τις Μελέτες ΜΕΑ-ΧΥΤΑ Λαμίας και ΔσΠΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Τηλ 2231045910 6937378138 6932837696


Λαμία, 29.8.2016

ΠΡΟΣ:
τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς ΑΕ
Π. Δράκου 11 και Πινδάρου
ΘΗΒΑ

ΚΟΙΝ:
1. τον Δήμαρχο Λαμιέων κ Σταυρογιάννη
2. τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τεχνικών Θεμάτων


Σε συνέχεια της από 9-8-2016 απάντησής σας και για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων, που μας απασχολούν, σας παρακαλούμε να μας χορηγηθεί για ενημέρωση, σε ηλεκτρονική έστω μορφή:
  1. η Προμελέτη του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α για τη ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Λαμίας προϋπολογισμού 31.028.000 ευρώ, με την οποία υποβλήθηκε πρόταση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
  2. Η Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη ΜΕΑ/ΧΥΤΥ Λαμίας και η εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
  3. η μελέτη για την ενδιάμεση λύση της κινητής μονάδας διαλογής και κομποστοποίησης και
  4. η μελέτη για τα έργα και τις δράσεις Διαλογής στην Πηγή, που προτείνετε για ένταξη
Όσον αφορά το έργο της Διευθέτησης του Υφιστάμενου ΧΥΤΑ και Επέκτασης Κυττάρου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου μετά τη λήξη του προηγούμενου ΕΣΠΑ και αν προβλέπεται ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ. Επίσης σχετικά με τις αποστάσεις του έργου από τη λατομική περιοχή, που δεν επιτρέπουν την έναρξή του, τον τρόπο που προβλέπεται να αρθούν αυτές οι συγκεκριμένες δυσκολίες.

με εκτίμηση,
Για την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας

Παναγιώτης Στασινός
δημοτικός σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου