Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Ληξιπρόθεσμα: 330 εκατ. από τους δήμους – Πώς θα γίνει η εκκαθάριση

Μια από τις θετικές διατάξεις που αφορά ρυθμίσεις που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία των δήμων, έχει να κάνει με την υπουργική απόφαση για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ τα ληξιπρόθεσμα που θα δοθούν από τους δήμους ανέρχονται σε 330 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύτηκαν λοιπόν σε ΦΕΚ, οι λεπτομέρειες που καθορίζουν τη διαδικασία αυτή. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:


«…Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, στο τέλος του μήνα πριν την υποβολή αιτήματος μεταφοράς πιστώσεων και καταρτίζουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα. Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο δημιουργίας τους και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Η εν λόγω κατάσταση φυλάσσεται από το φορέα με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσεων, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης προβαίνουν στην εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις), η οποία μπορεί να ανατρέπεται υπό προϋποθέσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου