Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

Προγραμματική διακήρυξη αρχών

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Ποιοί είμαστε

Είμαστε Κίνηση κοινωνικά και πολιτικά δραστήριων ανθρώπων, χωρίς δεσμεύσεις από κόμματα και συμφέροντα. Εξαρτιόμαστε μόνο από τους πολίτες του Δήμου της Λαμίας και σε αυτούς απευθυνόμαστε για να εμπνεύσουμε και να εμπνευστούμε. Επιδιώκουμε τη δέουσα ποιότητα ζωής, αντάξια στο Δήμο της Λαμίας, και στοχεύουμε στο ιδανικό. Θέλουμε τη δημοκρατία στην πόλη μας, στο χωριό μας, στην κοινωνία και στην καθημερινή μας ζωή.

Απευθυνόμαστε
- Σε όλους τους πολίτες του Δήμου της Λαμίας που ευαισθητοποιούνται σε θέματα της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, που μπορεί να δραστηριοποιούνται, ή όχι, σε τοπικές συλλογικότητες και οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στη λύση των τοπικών προβλημάτων.
- Στους πολίτες που στο παρελθόν στήριξαν τη σημερινή δημοτική αρχή και βιώνουν τα αποτελέσματα μιας πόλης που μαραζώνει σε όλα τα επίπεδα.
- Στους πολίτες που στήριξαν τη δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης και αναγνωρίζουν τις δικές της ευθύνες για την υποβάθμιση της πόλης.
- Σε όλες εκείνες τις αγωνιστικές συνειδήσεις, που διαθέτουν ακόμα αντισώματα στην ηττοπάθεια και την αδιαφορία.
Καλούμε όλους και όλες να συμμετέχουν σε μια δυναμική συλλογική προσπάθεια για “να αλλάξει σελίδα” η Λαμία και να διεκδικήσει τη θέση που της αρμόζει. Στόχος μας η αυτόνομη, συλλογική, ισότιμη και χωρίς ηγεμονισμούς λειτουργία, με σεβασμό στη διαφορετική προσέγγιση και με συναινετικές αμεσο-δημοκρατικές διαδικασίες.

Αγωνιζόμαστε:

1. Σε τοπικό επίπεδο
Για ένα δήμο που θα εγγυάται:
- τη νομιμότητα (και όχι τη νομιμοφάνεια) στη λειτουργία όλων των θεσμικών διαδικασιών, στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων
- τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του και των οικονομικών των έργων
- τη δημοκρατία και τη συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων που έχει ανάγκη ο τόπος
- την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ Δήμου και Δημότη.

Υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε για ένα Δήμο που θα εφαρμόσει πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για την εξασφάλιση σε όλους τους κατοίκους το δικαίωμα:
- Σε ένα υγιεινό και ασφαλές χωρίς ρύπανση περιβάλλον
- Στην υγεία
- Στην απασχόληση
- Στην οικονομική αειφόρο ανάπτυξη
- Σε ένα φυσικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον ποιότητας
- Στη μετακίνηση
- Στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στον ελεύθερο χρόνο
Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα εγγυάται:
- Τις κοινωνικές υποδομές

Να αναπτυχθεί ένα δίκτυο κοινωνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του και να βελτιωθεί η λειτουργία στις ήδη υπάρχουσες (βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικές χαρές, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ΚΑΠΗ, προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, δομές συμβουλευτικής υποστήριξης και υποβοήθησης κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες, μονογονεϊκών οικογενειών, νέων και ανέργων ανδρών και γυναικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων).
- Την ασφαλή καθημερινή διαβίωση του δημότη
Την εξασφάλιση της καθημερινής διαβίωσης των δημοτών εγείροντας όλες τις νομότυπες διαδικασίες πίεσης προς εκείνες τις πλευρές(φορείς) που έχουν επωμισθεί το συγκεκριμένο σκοπό
- Την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
Να εξασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος προς τους δημότες, ώστε να καλύπτονται ικανοποιητικά οι ανάγκες τους με τη ριζική αναδιάρθρωση και βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των Υπηρεσιών του. Αντιπαράθεση αρχών στη διάβρωση της τοπικής εξουσίας από ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέροντα. Προστασία του περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων από τα μικρά και τα μεγάλα συμφέροντα. Διαφάνεια στις οικονομικές λειτουργίες του Δήμου.
- Την ανάπτυξη της προσωπικότητας
Να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός οικιστικού περιβάλλοντος που να ευνοεί την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Επάνοδο στο προσκήνιο της δημόσιας πολιτικής κοινωνικών προτεραιοτήτων.
- Την πολυπολιτισμική ολοκλήρωση
Ο Δήμος να ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή προστατεύοντας την τοπική κοινωνία από εστίες ξενοφοβίας και ρατσισμού και ενισχύοντας τα τοπικά κοινωνικά κινήματα, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής τοπικής δημοκρατίας.
- Τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν
Ουσιαστική λειτουργία των συμμετοχικών θεσμών(συνοικιακά συμβούλια, τοπικά συμβούλια, λαϊκές συνελεύσεις) ενισχύοντάς τους με νέες άτυπες μορφές, εξασφαλίζοντας σε όλους τους πολίτες την πρόσβαση στην έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και ενημέρωση, ώστε να γίνεται δυνατή η συμμετοχή τους με ίσους όρους. Προώθηση ουσιαστικών συμμετοχικών διαδικασιών στη χάραξη των προτεραιοτήτων της πολιτικής του Δήμου αλλά και για τον έλεγχο της δημοτικής αρχής. Διασύνδεση της δημοτικής αρχής με κάθε μορφής συλλογικότητες κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
- Την αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα πολίτη και Δήμου
Δημιουργία ενός νέου φορέα στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Δήμου, με άτυπη αλλά ουσιαστική λειτουργία, το «Συνήγορο του Δημότη», με τη μορφή Επιτροπής που θα συσταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα ελέγχεται απ’ αυτό. Θα πλαισιώνεται από ανεξάρτητους νομικούς επιστήμονες και κοινωνικούς εταίρους και θα υποβοηθά τους δημότες στη διεκδίκηση με κάθε πρόσφορο μέσον των δικαιωμάτων τους, που, πιθανόν καταπατούνται από το Δήμο Η άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής ενισχύει, τόσο το αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας του Δήμου απέναντι στους Δημότες του, όσο και των πολιτών απέναντι στην τήρηση τόσο των νόμων του κράτους, όσο και των κανονισμών που, δημοκρατικά και συμμετοχικά, καθορίζει ο Δήμος.

2. Σε κεντρικό επίπεδο
- Για τη θέσπιση, σε εθνικό επίπεδο, ενός νέου «Χάρτη Αυτοδιοίκησης» που θα αποκεντρώνει σε τοπικό επίπεδο το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που μπορούν να ασκηθούν καλύτερα από τους Δήμους, σε όφελος του πολίτη.
- Για Δήμους, κέντρα εξουσίας των πολιτών.
- Για θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής στις εκλογές όλων των βαθμίδων της Αυτοδιοίκησης, ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα ενεργά πολιτικά ρεύματα και τάσεις, που έχουν έκφραση στις τοπικές κοινωνίες. Όχι στον περιορισμό του πήχη της εκλογής στο 42%, που κατασκευάζει «δημάρχους μειοψηφίας»
- Για αλλαγή του Δημαρχοκεντρικού Συστήματος, που δημιουργεί φαινόμενα «Λουδοβίκειας αυταρχικής εξουσίας στο δήμο» και κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα όργανα και τις επιτροπές που το εκφράζουν.
- Για μεταρρύθμιση των οικονομικών των ΟΤΑ και την οικονομική αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης, με σταθερό ποσοστό από τα άμεσα φορολογικά έσοδα του κράτους να παραμένει στην αυτοδιοίκηση όπου εισπράχθηκε. Επιπλέον ποσοστό να αναδιανέμεται μεταξύ των αυτοδιοικήσεων με κριτήρια κοινωνικής συνοχής, περιφερειακής ισορροπίας και προώθησης της βιωσιμότητας σε τοπικό επίπεδο.
- Για θεσμικές αλλαγές στη δομή, οργάνωση και λειτουργία των Δήμων, που θα προωθούν τις συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων, την υπευθυνότητα στην υλοποίησή τους, τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών τους, τον έλεγχο και τον αυτοέλεγχο υλοποίησης του σχεδιασμού και προγραμματισμού.
- Για θέσπιση μέτρων που θα καθιστούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορέα ενεργοποίησης των πολιτών, υποστηρικτή και σύμμαχό τους στην ανάδειξη και επίλυση των τοπικών προβλημάτων, φορέα κοινωνικής πολιτικής για τους κοινωνικά αδύναμους και τους μετανάστες.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ
- Που θα διοικείται από πολίτες ίσους μεταξύ ίσων
- Που θα σέβεται το δικαίωμα των δημοτών του να απολαμβάνουν όλοι ισότιμα μια ανθρώπινη ζωή στην πόλη και στα χωριά και θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα βασικά και αυτονόητα δικαιώματά τους, χωρίς διακρίσεις εξ αιτίας φύλου, ηλικίας, χρώματος ή καταγωγής, κοινωνικής, πολιτικής ή οικονομικής κατάστασης, φυσικού ή πνευματικού μειονεκτήματος και αναπηρίας.
Για να αποκτήσει περιεχόμενο και ποιότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και να δράσει αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της λύσης των μεγάλων και χρόνιων προβλημάτων της πόλης μας.
Για να κάνουμε μαζί το Δήμο μας χώρο δοκιμασίας και εφαρμογής:
- δημιουργικής φαντασίας των ενεργών πολιτών,
- νέων πρωτοπόρων ιδεών,
- νέων μορφών λαϊκής συμμετοχής και παρέμβασης.
ΘΕΛΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ εφαλτήριο αγώνων, ιδεών και διεργασιών για την τοπική δημοκρατία.Μια δημοκρατία ζωντανή, συμμετοχική, όχι μόνο πολιτική αλλά και κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτισμική.

Πολίτη της Λαμίας,
-Εσύ, που πιστεύεις στο συμφέρον της πόλης και όχι των κομμάτων
-Εσύ, που δεν προσβλέπεις στην διαφθορά της εξουσίας
-Εσύ, που ζήτησες λύση στο κυκλοφοριακό και δεν μπορείς να κινηθείς μέσα στην πόλη
-Εσύ, που ζήτησες περισσότερο πράσινο και είδες την Λαμία να τσιμεντοποιείται
-Εσύ, που ζήτησες καθαρή πόλη και βλέπεις γύρω σου σκουπίδια παντού
-Εσύ, που ζήτησες να ζήσεις ανθρωπινά και σου κατέβασαν τον πήχη του ανθρώπου στο ύψος τους
-Εσύ, που ξέρεις πως ό,τι ζητάς είναι δικαίωμά σου και στο καταπάτησαν

Συντονιστική Επιτροπή και Γραμματεία

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ θυρίδα 142 35100 Λαμία
Τηλ 2231045910 6946285099 6932837696
http://www.pepla.gr – info@pepla.gr

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΑΝΤΗ - ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΦΑΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
2. Αραμπόπουλος Παναγιώτης
3. Γαλάνης Αθανάσιος
4. Γιάννακας Γεώργιος
5. Γιαννούλης Τάκης
6. Δαβανέλλος Νίκος
7. Δημόπουλος Δημήτριος
8. Καλλέργη Γεωργία
9. Κουβέλης Κώστας
10. Κοντογιάννης Δημήτρης
11. Κούτσικος Ιωάννης
12. Κωσταρά Αναστασία
13. Κωστόπουλος Λεωνίδας
14. Λάζος Δημήτριος
15. Μίχας Σταύρος
16. Παπασταμούλη Ράνια
17. Σουλόπουλος Ηρωδίων
18. Σταμέλλος Στέφανος
19. Στασινός Παναγιώτης
20. Τερτίγκας Φώτιος
21. Τζήμας Νίκος
22. Τσιαντή - Κουτσούμπα Κωνσταντίνα
23. Φαϊτάς Αντώνης