Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Βίβιαν Αργύρη: Ναι,αλλάξαμε την εισήγηση του Κου Πιλιτζίδη. Οι εισηγήσεις και η χωροθέτηση των σχολείων είναι ευθύνη του Δήμου!

Η αντιδήμαρχος του Δήμου Λαμιέων μιλά στον Lamiafm1 για το θέμα της μεταστέγασης του ΕΕΕΕΚ μετά την συζήτηση που διεξήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.

Η Κα Αργύρη δηλώνει πως η Δημοτική Αρχή δεν συμφωνούσε με την εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταστέγαση σε χώρους του 9ου Γυμνασίου και 6ου Λυκείου και αποφάσισε άλλη χωροθέτηση,όπως άλλωστε προβλέπεται από τον Καλλικράτη και τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στους δήμους.Όπως όμως φαίνεται και στο έγγραφο που δημοσιεύουμε σήμερα βάσει του υπ.αριθμ πρωτ. 133751/ΣΤ1/29-10-2009 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ,προκειμένου να εκπονηθεί κτιριολογικό πρόγραμμα σχολικών κτηρίων θα πρέπει το αίτημα να συνοδεύεται από έγγραφο της οικείας Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που να αναφέρει εκτός των άλλων και τον αριθμό των τμημάτων,μαθητών και προβλεπόμενου μαθητικού δυναμικού σε βάθος τριετίας.

Επειδή η απάντηση θα ήταν αρνητική η Δημοτική Αρχή προχώρησε την διαδικασία μεταστέγασης χωρίς να λάβει υπόψιν τις ενστάσεις για την εξέλιξη του 9ου Γυμνασίου και τα όποια προβλήματα θα δημιουργηθούν σε επόμενο χρόνο,υπερβαίνοντας για μια ακόμη φορά τις αρμόδιότητές της,αγνοώντας επιδεικτικά την αρμόδια Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δημιουργώντας παράλληλα όσες εντάσεις ζούμε τελευταία στον εκπαιδευτικό χώρο στον Δήμο μας.
Το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναφέρει χαρακτηριστικά:

Το αίτημα για εκπόνηση και έκδοση υπουργικής απόφασης έγκρισης κτιριολογικού προγράμματος πρέπει να είναι σαφές και να συνοδεύονται απαραιτήτως από έγγραφο της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που να αναφέρει το ΦΕΚ ίδρυσης του σχολείου, την παρούσα κατάσταση στέγασης, τον αριθμό τμημάτων, μαθητών και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό για την επόμενη τριετία, την αιτιολόγηση του έργου, τον προβλεπόμενο αριθμό καθηγητών και λοιπού προσωπικού, καθώς και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για πιλοτικά προγράμματα ή σχολείο με εργαστηριακά μαθήματα.

Διαβάστε:
Την σχετική Υπουργική Απόφαση εδώ
Το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου