Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Χειραγώγηση διαγωνισμού για το 5ο Ενιαίο Λύκειο Λαμίας διαπίστωσε η Επ. Ανταγωνισμού

Δεκατρείς τεχνικές εταιρίες συμμετείχαν σε συμφωνία, με στόχο τη χειραγώγηση διαγωνισμού για έργο προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ στη Φθιώτιδα, αναφέρει η εισήγηση της Επ. Αντ. 
Στις 7 Ιουνίου η συνεδρίαση της ολομέλειας.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα συνεδριάσει στις 7 Ιουνίου 2018 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 (ήδη άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού»), από 13 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά δημόσιων έργων.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά δημόσιων έργων ξεκίνησε το 2011, μετά από ανώνυμη επιστολή αναφορικά με ενδείξεις νόθευσης διαγωνισμού με χειραγώγηση προσφορών και τον καθορισμό αναδόχου κατά τον δημόσιο διαγωνισμό για τη δημοπράτηση του έργου «5ο Ενιαίο Λύκειο Λαμίας (Τμ. Α1 και Β)», που είχε διεξαχθεί στις 14.03.2011 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας (νυν Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας) και αφορούσε προϋπολογισμό έργου ύψους 8.000.000 ευρώ.

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, η ΓΔΑ διενήργησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους, έλαβε καταθέσεις και απέστειλε σειρά ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με την Εισήγηση,
οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συμμετείχαν σε συμφωνία ή/και εναρμονισμένη πρακτική, με στόχο τη χειραγώγηση του επίμαχου διαγωνισμού (με τον εκ των προτέρων καθορισμό αναδόχου, την υποβολή προσφορών κάλυψης ή την καταστολή υποβολής προσφορών), κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/77, όπως ίσχυε.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Σημειώνεται ότι οι επίμαχες εταιρίες είναι οι: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟTEΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΧΩΡOTEΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου