Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Ο συγκεντρωτισμός της Δημοτικής Αρχής Λαμίας φέρνει ακυρώσεις αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Μια νέα ακύρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Κεντρικής Ελλάδας φέρνει στο φως το Δημαρχοκεντρικό και συγκεντρωτικό τρόπο με τον οποία ασκείται η διοίκηση στην Λαμία.

Συγκεκριμένα ακυρώθηκαν οι υπ'αριθμ. 26/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης καθώς και η υπ'αριθμ 563/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας που αφορούσαν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων ελέγχου έτους 2016,δηλαδή τον Ισολογισμό Χρήσης, το Προσάρτημα αυτού και τη Έκθεση του ΔΣ για τον Ισολογισμό Χρήσης 2016.

Οι αποφάσεις ακυρώθηκαν επειδή δεν έλαβαν στο Διοικητικό Συμβούλιο την απαραίτητη απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται αφού παρόντα ήταν 5 από τα 9 μέλη και ένα ψήφισε ''παρών'',που λογίζεται όμως ως αρνητική ψήφος στην εισήγηση (4 θετικές ψήφοι). Εμφανίζεται έτσι μια εικόνα αποδιοργάνωσης σε ένα συλλογικό όργανο που λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του με την απουσία σχεδόν των μισών τακτικών του μελών και χωρίς να ενημερώνονται τα αναπληρωματικά μέλη.

θα πρέπει να σημειωθεί πως έχουν γίνει από τις παρατάξεις της μειοψηφίας που συμμετέχουν με αναπληρωματικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ επανειλημμένες διαμαρτυρίες για την μη ενημέρωσή τους και την μη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου ώστε να υπάρχει ομαλή λειτουργία σε έναν οργανισμό που έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα τα τελευταία χρόνια με επώδυνο τρόπο για τον Δήμο και τους δημότες.

Δείτε τις νέες ακυρωτικές αποφάσεις
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου