Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Διπλή συνεδρίαση για προϋπολογισμό και σχέδιο δράσης, στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας.

Με διπλή συνεδρίαση τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 ο Δήμος Λαμιέων φέρνει προς ψήφιση το πρόγραμμα δράσης του και τον προϋπολογισμό του για το 2018.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της τακτικής συνεδρίασης προηγείται η ειδική συνεδρίαση όπου η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα:

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ  2018

Θέμα 2 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ.  ΕΤΟΥΣ 2018,

με εισηγητή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιάννη Ρούλια, σε μία συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Θα ακολουθήσει στις 7:30’ η 25η τακτική συνεδρίαση με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ανάμεσα στα οποία και η παραχώρηση του οικοπέδου έναντι του Πνευματικού Κέντρου της Μητροπόλεως το οποίο και θα δοθεί για την ανέγερση Εκκλησιαστικού Μουσείου.

Αναλυτικά:


Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 2 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 3 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.290,04 τ.μ., ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 4 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  2017

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 5 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ κ. ΡΟΖΗ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 6 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 7 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 8 : ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 9 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 10 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Εισηγητής : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Α/Α 1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ :"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)"

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 12 : ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΜΕ ΣΧΕΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΑΧ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 13 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 14 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 15 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡAIΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οικονομική Επιτροπή

Όλων των παραπάνω θα προηγηθεί η 52η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο. Εκεί όπου θα συζητηθεί και η νέα αναμόρφωση του προϋπολογισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές για το μεγάλο διαγωνισμό για τα καύσιμα και τα λιπαντικά των οχημάτων του Δήμου:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 51ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 3ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. 74.400,00€

Θέμα 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ

Θέμα 7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα 8ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΫΠ. 795.000,00€

Θέμα 9ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛ. 1.659.818,12€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου