Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Απόσπαση 2 υπαλλήλων στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας (η πρόσκληση)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Λ. προκειμένου να καλύψει επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα του άρθρου 1 οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των εξής θέσεων:

1. Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
2. Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου