Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Πώς θα γίνεται η επιλογή προϊσταμένων στους δήμους (ρύθμιση)

Mε τo άρθρο 88 του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΣ σημειώνονται αλλαγές ως προς την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «τα αρμόδια συμβούλια για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ Βαθμού διαφοροποιούνται είτε ως προς τη σύνθεση είτε ως προς τη δικαιοδοσία τους από τα αντίστοιχα του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα,
στα μεν Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) των Περιφερειών μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων εν αντιθέσει με το δημόσιο, τα δε υπηρεσιακά συμβούλια των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού επιλέγουν, πέραν των Τμηματαρχών, και Διευθυντές, ενώ στο δημόσιο οι προϊστάμενοι επιπέδου Διεύθυνσης επιλέγονται από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων. 
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου, κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016, να καταστεί δυνατή η συγκρότηση των Σ.Ε.Π. στις Περιφέρειες αλλά και των υπηρεσιακών συμβουλίων στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.»

Αναλυτικά:

Άρθρο 88

Επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016 στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά την οποία δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν στην έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκηρύσσονται αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης, οι οποίοι επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016. 

Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το χρόνο έναρξής της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Τμημάτων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων.

 aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου