Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Χρηματοδότηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι»

Το υπουργείο Εργασίας, με απόφασή του, ενέκρινε  τη μεταφορά του ποσού 600.000,00€ από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν για την περίοδο από 1.10.2014 έως 31.12.2015 και από 1.10.2013 έως 30.9.2014 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου