Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Η πρόταση των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών του Δ. Λαμιέων για το άρθρο 49 του πολυνομοσχεδίου του ΥΠ.ΕΣ.

Οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί του Δήμου Λαμιέων ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

1. N.4325/2015 (A' 47) – Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις – Την άμεση επανασύσταση της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας σε ΟΛΟΥΣ τους Δήμους που προϋπήρχε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας.

2. Την εθελοντική επιστροφή των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από ΟΛΟΥΣ τους φορείς στους οποίους έχουν μεταταχθεί (Καταστήματα Κράτησης,  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ανάπτυξης) και την τοποθέτησή τους σε Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας είτε της αρχικής οργανικής τους θέσης είτε του τόπου συμφερόντων τους.


3. Με την άμεση επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας σε ΟΛΟΥΣ τους Δήμους που προυπήρχε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί που μετατάχθηκαν ως διοικητικοί υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων, στην περίπτωση μη επανασύστασης της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας, να μπορούν να μεταταγούν σε συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο δήμο στον οποίο ανήκουν οργανικά ή στο δήμο του τόπου συμφερόντων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου