Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Ερώτηση για την καταλληλότητα των Παιδικών Χαρών στoν Δήμο Λαμιέων


Ταχ θυρίδα 142 35100 Λαμία
Τηλ 2231045910 6932837696 6937378138

Λαμία,5/04/2016

Προς
Τον Δήμαρχο Λαμιέων
Τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Ερώτηση για την καταλληλότητα
των Παιδικών Χαρών του Δήμου Λαμιέων

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 27934/2014 (Β΄ 2029) για την οργάνωση και λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931) ο Δήμος μας υποχρεούται να προσαρμόσει στις νέες προδιαγραφές όλες τις παιδικές χαρές στα όρια ευθύνης του.

Η υπ’ αριθμ. 27934/2014 επιχειρεί να λύσει ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ και ταυτόχρονα να άρει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και προσκόμματα που βασίζονταν σε τεχνικά θέματα. Παράλληλα στα πλαίσια αυτά, με την 443/2011/22-6-2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, συστάθηκε Επιτροπή Παιδικών Χαρών και Κοινόχρηστων χώρων η οποία όμως ουσιαστικά ποτέ δεν λειτούργησε.

Στόχοι της Επιτροπής ήταν ο έλεγχος της λειτουργίας, συντήρησης και παρακολούθησης όλων των παιδικών χαρών του Καλλικρατικού Δήμου καθώς και η πιστοποίησή τους, ώστε αυτές να ενταχθούν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει έχουν, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών.

Επειδή ο δήμος μας δεν έχει εναρμονιστεί με την παραπάνω νομοθεσία και καθώς γινόμαστε γνώστες πολλών παραπόνων των δημοτών μας για την απαράδεκτη και, σε πολλές περιπτώσεις, επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα πολλές παιδικές χαρές στην Λαμία, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε:

1.Θα λειτουργήσει η Επιτροπή Παιδικών Χαρών του Δήμου μας κάτω και από τις νέες προϋποθέσεις;
2.Μελετήθηκε και πόσο είναι τελικά το συνολικό κόστος συντήρησης και αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου μας;
3.Πόσες και ποιες παιδικές χαρές ελέγχθηκαν μέχρι σήμερα;
4.Πόσες και ποιες παιδικές χαρές τηρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και αντίστοιχα πόσες και ποιες είναι ακατάλληλες;
5.Πόσοι φάκελοι πιστοποίησης και ποιων παιδικών χαρών έχουν υποβληθεί στην περιφέρεια προς έγκριση καταλληλότητας;

Στασινός Παναγιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος

Η Νομολογία:
27934/2014 (Β΄ 2029)
Η εγκύκλιος 44
28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931)
Η Απόφαση του Δ.Σ. 443/2011/22-6-2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου