Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Πρόσληψη 21 ατόμων στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων της Τοπικής Κοινότητας Θερµοπυλών (η προκήρυξη)

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, είκοσι ενός (21) ατόµων για την στελέχωση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Τοπική Κοινότητα Θερµοπυλών του ∆ήµου Λαµιέων, προκειµένου ο χώρος αυτός να καταστεί λειτουργικός και να εξασφαλισθούν η ασφάλεια και η δηµόσια υγεία των προσφύγων και των κατοίκων της περιοχής.


Αναλυτικά η προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου