Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Η "μαύρη τρύπα" του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 28η του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κλειτσάκης Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1 : Ενημέρωση για την επιστολή & τα αποτελέσματα ελέγχου για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 2 : 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 3 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  ΠΟΣΟΥ  924,00 ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ,  ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 4 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ,ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ & ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 5 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ κ. ΓΑΤΣΙΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 6 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 772,48 ΣΤΟΝ κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΤΡ. ,ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 7 : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 60% ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ,ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 8 : ΑΠΟΔΟΧΗ  ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ,ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 9 : ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ,ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ,ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 10 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,5 ΣΤΡ.ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 11 : ΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 12 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ»
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 13 : ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ,ΣΤΗΝ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ.
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 14 :  ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 15 : ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 16 : ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 17 : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 18 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 19 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 20 : ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ.ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 21 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ,ΓΙΑ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», ΓΙΑ ΤΟ  2016
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 22 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 371/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 23 : ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ Ι. ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 24 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2015
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 25 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ,Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2015
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 26 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 27 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 28 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 29 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 23/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ,<<ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER>>
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 30 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΜΕΧΡΙ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ,  ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2016
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 31 : ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 32 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 33 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΕ Τ.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 34 : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2016 ,ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 35 : ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΤΑ ΟΤ49Α & 67Α (ΑΡΘ.7 ΠΑΡ.6 ΤΟΥ Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014)          
Εισηγητής : Ε.Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.

Θέμα 36 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ TEKTONIKH ATEBE, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ»
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 37 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ <<ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ>>
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 38 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ , ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 39 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ,ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΔ ΜΕΞΙΑΤΩΝ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 40 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ""
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 41 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΣΤΑΥΡΟΥ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 42 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΡΙΣΗΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 43 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ " ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 44 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ  "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 45 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ  "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 46 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 47 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΟΥ»
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 48 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 49 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 50 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 51 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΑποδέκτες Πίνακα Διανομής :
1. κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
2. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
4. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
5. ΕΚΠΡ/ΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κοινοποίηση :
1. κ.κ. Προϊστ/νους Δ/νσεων & Τμημάτων του Δήμου
2. Μ.Μ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου