Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Ερώτηση για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στον Δήμο Λαμιέων


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Τηλ 2231045910 6937378138 6932837696

Λαμία, 12/1/2016

Προς:
  1. την Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων
Κοιν:
  1. τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
  2. Γραφείο Δημάρχου

Παρακαλούμε να μας δώσετε τα στοιχεία που αφορούν στα παραγόμενα και ανακυκλούμενα στερεά απόβλητα και συγκεκριμένα
-  την ημερήσια παραγόμενη ποσότητα σκουπιδιών στο Δήμο Λαμίας(κατά μέσο όρο)
-  την ποσότητα και το ποσοστό ανακύκλωσης αντίστοιχα με τους μπλε κάδους της ΕΕΑΑ
  σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ΚΔΑΥ.
-  την ποσότητα και το ποσοστό αντίστοιχα των μη ανακυκλωμένων που πηγαίνουν τελικά στον
  ΧΥΤΑ μετά την επεξεργασία στο ΚΔΑΥ(στοιχεία RDF).
-τις ποσότητες αντίστοιχα των άλλων ρευμάτων(ηλεκτρικών συσκευών, συσκευών πληροφορικής, μικροσυσκευών, μπαταριών, ορυκτελαίων κλπ).

Επίσης, αν υπάρχουν στοιχεία, να μας γνωρίσετε τις ποσότητες των οργανικών που ανακυκλώνονται/κομποστοποιούνται είτε σε οικιακούς κάδους κομποστοποίησης είτε στα κοντέινερ του Δήμου είτε με τον κλαδοθραύστη και πού πηγαίνει το κομπόστ αυτό.

Τέλος θα θέλαμε να μας γνωρίσετε τα σημεία που έχουν οριστεί από το Δήμο, αν έχουν οριστεί, για την εναπόθεση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), δεδομένου ότι ο ΧΥΤΑ δεν μπορεί να δεχθεί τέτοια υλικά, και πώς προτίθεται να τα διαχειριστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου