Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Συνέχιση της λειτουργίας των δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και των εργαζομένων σε αυτές.

Συνέχιση της λειτουργίας των δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και των εργαζομένων σε αυτές.
Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία που αφορά τα Συμβουλευτικά Κέντρα και την Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των Ο.Τ.Α και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Οι συγκεκριμένες δομές συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου(2007-2013) του ΕΣΠΑ από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και λόγω του σπουδαίου έργου που έχουν επιδείξει προς όφελος των γυναικών, έχει ήδη σχεδιαστεί και δρομολογηθεί η ένταξη τους και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με διευρυμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών και της απασχόλησης του προσωπικού τους για το μικρό χρονικό διάστημα, περίπου ενός μήνα, που πιθανόν να προκύψει μέχρι την ένταξη τους στη νέα προγραμματική περίοδο. Επίσης, προβλέπεται ρητά η συνέχιση της απασχόλησης όσων ήδη εργάζονται στις συγκεκριμένες δομές, με την άμεση ανανέωση των συμβάσεων τους ώστε αξιοποιώντας τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία τους από την ειδική επιμόρφωση που τους έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης συναφούς έργου για τα θέματα βίας και ισότητας φύλων, να συνεχίσουν το έργο τους και τη νέα προγραμματική περίοδο.
Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/ Το Γραφείο Τύπου, 09/11/2015
Τηλ 2131511102
Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου