Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Σπάστε τη "γυάλινη οροφή" !

Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, διοργάνωσε ημερίδα στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Progress, με τίτλο «Γυναίκες στα Οικονομικά Κέντρα Αποφάσεων»
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών στα κέντρα λήψης των οικονομικών αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο παραμένει πολύ χαμηλό, και η πρόταση Οδηγίας της Ε.Ε για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα μη εκτελεστικά μέλη των Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών συναντά σοβαρά εμπόδια να εφαρμοστεί, ταυτόχρονα, επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν πως οι γυναίκες επιχειρηματίες, συνήθως, έχουν πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις από ότι οι άντρες συνάδελφοι τους.

Η Γενική Γραμματέας επεσήμανε, την ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των γυναικών με σκοπό, την πραγματοποίηση ουσιαστικής «ρωγμής» στη «γυάλινη οροφή» που διαχωρίζει τα δύο φύλα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. «Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από πολιτικές και δράσεις, που έχουν σκοπό να συμβάλουν στην αλλαγή της στερεοτυπικής εικόνας της γυναίκας» ανέφερε η κα Κούβελα.
Εργαζόμαστε μεταξύ άλλων, για την ένταξη και την παραμονή των γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, με την ενίσχυση και επέκταση των δωρεάν δημόσιων δομών φύλαξης παιδιών και ηλικιωμένων, την προώθηση της αντίληψης της δια βίου γονεϊκότητας και για τα δυο βιολογικά φύλα και την άρση των έμφυλων στερεοτύπων μέσω της εκπαίδευσης.
Στόχος μας είναι η ενίσχυση του Κράτους Πρόνοιας με την υιοθέτηση πολιτικών που θα προωθούν και θα ενισχύουν την εναρμόνιση της επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής. Ταυτόχρονα επιβάλλεται η δημιουργία συνείδησης της εναρμόνισης αυτής από τον κόσμο της εργοδοσίας, υιοθετώντας παραδείγματα καλών πρακτικών ή δημιουργώντας νέα μοντέλα εντός των εντός των επιχειρήσεών τους, που να διασφαλίζουν την ισότιμη ένταξη και παραμονή στην αγορά εργασίας των φύλων.
Τέλος, η Φωτεινή Κούβελα, περιέγραψε τις δράσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου για την προώθηση της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών και των οργανώσεών τους, στις διαδικασίες διαβούλευσης και σχεδιασμού των πολιτικών που θα οδηγήσουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Χώρας.
Επίσης, πρότεινε την ενθάρρυνση της συμμετοχής γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, σε όλη την διοικητική ιεραρχία του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα και τόνισε την αναγκαιότητα να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων.
Η εξάλειψη της «γυάλινης οροφής» είναι στόχος εφικτός.
Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/ Το Γραφείο Τύπου, 02/11/2015
Τηλ 2131511102-103
Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου