Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Διπλό Δημοτικό Συμβούλιο για τον Δήμο Λαμιέων , την Πέμπτη 24/9/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κλειτσάκης Αθανάσιος

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 2 : ΕΓΚΡΙΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης


Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2019 ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 2 : 8Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 3 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 263/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΕ»
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013-2014 ,ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015 ,ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 5 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΑΚ»
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 6 : ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 7 : ΕΠΙΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 8 : ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 9 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 10 : ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 11 : ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (CITIES NET)
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 12 : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 13 : ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 14 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 15 : ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ , ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟΥΡΕ ΛΙΝΝΕP
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 16 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  Α.Ε. "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 17 : ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 18 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ

Θέμα 19 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 20 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΙΖΑΚΟΣ

Θέμα 21 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 22 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 23 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 24 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ -Κ.Χ. ΤΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ -ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 25 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 26 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 27 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 28 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 29 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

Θέμα 30 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΑποδέκτες Πίνακα Διανομής :
1. κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
2. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
4. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
5. ΕΚΠΡ/ΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κοινοποίηση :
1. κ.κ. Προϊστ/νους Δ/νσεων & Τμημάτων του Δήμου
2. Μ.Μ.ΕΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου