Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 στον Δήμο Λαμίεων

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Λαμιεων 2015-2019 συντάσσεται σε μία εποχή όπου δοκιμάζεται οτιδήποτε μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένο στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη πρόκληση για τον Δήμο μας είναι η διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνει η πολύπλευρη αυτή κρίση και η ανάπτυξη μίας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον της πόλης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Ειναι απαραίτητη λοιπόν  η συμβολή όλων στο έργο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματός του, με τη διατύπωση των προτάσεών αναφορικά με τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα που συμβάλουν στην αναβάθμιση της πόλης μας, στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου και στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.
Για το σκοπό αυτό, θεωρουμε πως πρεπει να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο που αποτελεί το πρώτο μέρος της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
Κάθε πρόβλεψη και πρόταση του Στρατηγικού Σχεδίου θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τους αντίστοιχους πόρους και τον ανάλογο προσανατολισμό της δημοτικής διοίκησης και τις προτεραιότητες που πρέπει να διακρίνει τη Δημοτική Αρχή.
Το Στρατηγικό Σχέδιο θα πρέπει στην συνέχεια να εισαχθεί για συζήτηση και επεξεργασία στην Επιτροπή Διαβούλευσης, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου