Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

8 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαμιέων – Προκήρυξη

Αιτήσεις μέχρι 28 Αυγούστου 2015 – Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου που εδρεύει στην Λαμία, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:


Υποβολή αιτήσεων έως 28/8

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου