Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων - Δείτε τα θέματα

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 24η του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 24/11/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 87688 - 19/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


(Άρθρο 67, Ν.3852/10)Θέμα 1 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 2 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 4 : ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΘ/ΔΑΣ Α.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 5 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 6 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠΕΚΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 2014-

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣΘέμα 7 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ"

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 8 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 9 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 10 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 11 : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΟΑΕΔ

Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣΘέμα 12 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗΘέμα 13 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗΘέμα 14 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ , ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ , ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΗΘέμα 15 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣΘέμα 16 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣΘέμα 17 : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν ΤΚ ΛΥΧΝΟΥ  ΚΑΙ ΤΚ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣΘέμα 18 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣΘέμα 19 : ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣΘέμα 20 : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΚΙΝΗΤΟΥ-ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ) ΣΥΓΓΡΟΥ, ΛΑΜΙΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣΘέμα 21 : ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 'Η ΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣΘέμα 22 : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 13 , ΛΑΜΙΑ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣΘέμα 23 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣΘέμα 24 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ" (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8/2014)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 25 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ"  (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2013)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 26 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ"  (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ  23/2014)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 27 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΤΑΣ"  (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 36/2012)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 28 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ" (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 37/2012)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 29 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ" (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ   77/2014)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 30 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ" (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 69/2013)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 31 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ" (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 16/2014)

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 32 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ"

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 33 : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΔΩΝ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 34 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 35 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ -ΑΛΩΝΙΑ- ΣΤΗΝ ΤΚ ΔΙΒΡΗΣ"

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 36 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 37 : ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΘέμα 38 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΑποδέκτες Πίνακα Διανομής :

κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΠΡ/ΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


Κοινοποίηση :

1. κ.κ. Προϊστ/νους Δ/νσεων & Τμημάτων του Δήμου

2. Μ.Μ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου