Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Με 65 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Τα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών ανακοίνωσαν το ύψος των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1/10/2014 έως 31/12/2015. Οι πόροι ανέρχονται στο ποσό των 65.000.000€.
Η διαχείριση των πόρων, προϋποθέτει επικαιροποίηση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου ωφελουμένων ενώ οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος θα καθοριστούν σε προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), στην οποία σύμβαση θα περιληφθούν και ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος.ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου