Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Λαμία και Στυλίδα: Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014-15

Το Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και τους εθνικούς πόρους και με αφορμή την καθιέρωση της «Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» βάσει του υπ. αριθμ. 1234/Γ7/3-9-2013 & 155393/Γ7/29-09-2014, εγγράφων του Υ.ΠΑΙ.Θ, διοργανώνει τις παρακάτω δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης:


1) Συμμετοχή στη διοργάνωση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση: (Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές)» τη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ώρα 17:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων και το Σάββατο 04/10/14, εργασία πεδίου στην Οίτη.

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE11 NAT/GR/1014 “ForOpenForests” με τίτλο “Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας” από την Ε. Ε.Π.Φ., σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας – Υπάτης & τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Φθιώτιδας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της Οίτης.
Το ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης, θα παρουσιάσει την εργασία πεδίου που αφορά το δασικό περιβάλλον της Οίτης με διοργανωτές-εμψυχωτές, τα μέλη της Π.Ο.

2)Εκδηλώσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων των Δήμων Στυλίδας και Λαμίας. Οι εκδηλώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν:

Α) Ενημέρωση για το οικοσύστημα του Σπερχειού (χαρακτηριστικά και απειλές) στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης στην Υπάτη και ποδηλατικές διαδρομές στο πλατανοδάσος του Σπερχειού με σχολεία της περιοχής.

Σκοπός της δράσης είναι η γνωριμία των μαθητών με το ποτάμιο οικοσύστημα, τη χλωρίδα και την πανίδα του ποταμού και τις απειλές που αντιμετωπίζει. Οι ενημερώσεις αυτές θα γίνουν όλη την εβδομάδα, με διαφορετικό σχολείο κάθε φορά, από την Π.Ο. του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης (από 6-10/10/2014).

Β) Σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Στυλίδας, παρουσίαση των προγραμμάτων και των δράσεων του ΚΠΕ Στυλίδας –Υπάτης και προβολή ταινίας περιβαλλοντικού περιεχομένου, τη Τετάρτη 8/10/2014, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης στη Στυλίδα.

Γ)Βιωματικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας και το Δήμο Λαμίας, με μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Λαμίας, τη Παρασκευή 10/10/2014, στο λόφο Γαβριήλ & Μιχαήλ στη Λαμία.

Σκοπός της δράσης είναι η γνωριμία των μαθητών με τα δασικά οικοσυστήματα, τα οφέλη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν χωρίς δαπάνες για το Δημόσιο, ή το τεχνικό δελτίο του ΚΠΕ, με τη συμμετοχή όλων των μελών της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου