Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Παιδίατρο ζητά να προσλάβει ο Δήμος Λαμίας για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών

Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού, ειδικότητας παιδιάτρου, για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι την 30η Ιουλίου 2015, ανακοινώνει σήμερα ο Δήμος Λαμιέων.
Το έργο του, που θα εκτελεστεί για πρώτη φορά στο Δήμο Λαμιέων, θα είναι η συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου με επίσκεψη του παιδιάτρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ή συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται, για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου.Η τήρηση στο κάθε τμήμα ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο και η καταγραφή σ΄ αυτόν όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων.

 Η τήρηση σε κάθε σταθμό φαρμακείου με τα απαραίτητα φάρμακα και ο έλεγχος για την καλή κατάσταση αυτού και των περιεχομένων του σε τακτά διαστήματα. Η υπόδειξη των κατάλληλων μέτρων για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες καθώς και η αγωγή υγείας σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς. Ο έλεγχος της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων των παιδικών σταθμών και ο καθορισμός σε συνεργασία με την υπεύθυνη έκαστου σταθμού του είδους, της ποσότητας και της ποιότητας του ημερήσιου διαιτολογίου των παιδιών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Λαμιέων υπολογίζεται στις 6.000 ευρώ. Η πηγή χρηματοδότησης για την παραπάνω υπηρεσία ορίζεται κατά 30% από πόρους της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και κατά 70% από ιδίους πόρους.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
Ειδικότητα Παιδιάτρου,
Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος του Παιδιάτρου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους την Δευτέρα 29/09/2014 και ώρα 13.00 – 14.00στο γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, στο Δημοτικό Κατάστημα (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού) και συγκεκριμένα ενώπιον της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης κας Γατσινάρη Στ. και της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας κας Καραθανάση Αν. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών θα ακολουθήσει, παρουσία των ενδιαφερομένων, η αποσφράγιση αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου