Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

“ForOpenForests” , για την προστασία του Εθνικού Δρυμού Οίτης και του Όρους Καλλιδρόμου

Με την παρούσα πρόσκληση και στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης F.2  του έργου LIFE11 NAT/GR/1014 “ForOpenForests” «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» σας καλούμε να παραστείτε ως μέλος της επιτροπής ενδιαφερόμενων μερών στη δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 στην Λαμία  (Λεωνίδου 9-11, αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου). Η ενεργός συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη στην προσπάθειά μας για την αποτελεσματική προστασία του Εθνικού Δρυμού Οίτης και του Όρους Καλλιδρόμου.


Οι ενδιαφερόμενοι φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση παρακαλούνται να ενημερώσουν τυχόν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία κρίνουν απαραίτητο.
Το έργο, με βάση το από 30-11-2012 υπογραφέν συμφωνητικό, υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ” και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ  και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το 75% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπόλοιπο 25% καλύπτεται από τους εταίρους (Ε.Ε.Π.Φ. και Π.Σ.Ε.). Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Σανίδας
Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου