Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Ο Προϋπολογισμός του 2014 σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο στην Λαμία

Διπλή θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013.
Συγκεκριμένα στις 18.00 στην αίθουσα του Δ.Σ. στην οδό Αινιάνων 6 θα συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση ο Προϋπολογισμός του 2014 ενώ αμέσως μετά στις 19.00 θα διεξαχθεί η προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση με 39 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1η Συνεδρίαση, ώρα 18.00

Θέμα 1 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θέμα 2 : ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 3 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ


2η Συνεδρίαση ,ώρα 19.00

Θέμα 1 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θέμα 2 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 3 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 4 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 5 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 : "ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER" - 2η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 6 : ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 7 : ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΟΥΖΕΛ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 8 : ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΤ/ΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 9 : ΕΞΩΔΙΚΑΤΣΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 10 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 11 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 12 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ
Εισηγητής : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ κ. ΖΩΜΕΝΟΣ

Θέμα 13 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Εισηγητής : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ κ. ΖΩΜΕΝΟΣ

Θέμα 14 : ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Εισηγητής : κ.ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 15 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 16 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1590/86 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 17 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν. 1579/85 ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 18 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ,
ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 19 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 41 . 1249/82 ΓΙΑΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 20 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 21 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΓΙΑΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Β/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, κλπ. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 22 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΓΙΑΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, κλπ. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 23 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 24 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 25 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 26 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 2 ΤΟΥ Ν. 2734/99 ΓΙΑΤ Ο ΕΤΟΣ 2014
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα 27 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 28 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 29 : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 30 : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 31 : ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 32 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ

Θέμα 33 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Δ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 34 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :"ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 35 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : "ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ"
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 36 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 37 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 38 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 39 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου